Známá herecká rodina Dlouhých, využívá moderní fotokatalytickou technologii již přes deset let

Členové ČSAF (mezi něž patří i společnost NANO4PEOPLE s.r.o.) zabývající se, vývojem nových a zdokonalováním stávajících aplikačních metod, samotnou aplikací a distribucí fotokatalytických materiálů podporují a sdílejí tento názor, jako své poslaní a vizi.

Čeští nanotechnologové navrhují změnu zákona o ochraně veřejného zdraví

V pátek 10. dubna 2020 jsme jako Nanoasociace poslali vicepremiérovi a ministrovi průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi dopis, ve kterém vyzýváme Ministerstvo průmyslu a obchodu k aktivnímu zapojení do legislativní úpravy zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vysoce účinná nanotechnologie pro ochranu proti šíření infekce koronaviru COVID-19

Natřením stěn a stropu místnosti funkčními nátěry FN®, vytvoříte na jejich povrchu vysoce účinnou ochranu proti usazování choroboplodných zárodků (virů a bakterií) včetně koronaviru Covid-19. Vytvořená nátěrová vrstva (nazýváme také technologie FN-NANO) díky své mikrostruktuře účinně zachytává na svém povrchu viry a bakterie unášené vzduchem a následně je velmi účinně eliminuje.

Sledování a měření znečisťujících látek v MHD

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava jsme dokončili projekt, který se zabýval a řešil návrh metod měření a výběr měřených znečišťujících látek v MHD a jejich samotné sledování a měření.

Koronavirus v Evropě

V živé reportáži ČT odvysílané dne 1.3.2020 na ČT 24 vystoupil pan Jiří Kůs z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a hovořil také o nano nátěrech, které jsou již několik let aplikovány naší společnost Nano4people právě ve Fakultní nemocnici v Motole, před kterou byla reportáž pořízena.