Členové ČSAF (mezi něž patří i společnost NANO4PEOPLE s.r.o.) zabývající se, vývojem nových a zdokonalováním stávajících aplikačních metod, samotnou aplikací a distribucí fotokatalytických materiálů podporují a sdílejí tento názor, jako své poslaní a vizi.

V pátek 10. dubna 2020 jsme jako Nanoasociace poslali vicepremiérovi a ministrovi průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi dopis, ve kterém vyzýváme Ministerstvo průmyslu a obchodu k aktivnímu zapojení do legislativní úpravy zákona o ochraně veřejného zdraví.