Vítejte na stránkách společnosti Nano4people

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Společnost Nano4people s.r.o. je inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji, optimalizaci a realizaci konkrétních aplikací multifunkčních fotokatalytických nátěrů, které za pomocí nanotechnologie a světla, dokážou likvidovat viry, bakterie, spory, plísně, pachy a dokonce čistit vzduch.

..

.

Na základě mnohaletých zkušeností našich partnerů z vysokých škol, výzkumných ústavů, zdravotních ústavů a předních českých vědců, se aktivně podílí na transferu technologií, týkající se nanomateriálů a fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza, z oblasti vědy a techniky do běžného života.

Dále intenzivně spolupracuje na dalších modifikacích fotokatalytických výrobku. Hledá a objevuje nové možnosti jejich dalších využití. Realizuje konkrétní aplikace, dle daných specifik a požadavků společnosti na čisté a zdravé prostředí. Ve spolupráci s partnery provádí testování, monitorování, měření a vyhodnocování účinnosti realizovaných aplikací.

.

Co je to fotokatalýza a jak vlastně funguje?

Fotokatalýza je proces, při kterém dochází k rozkladu chemických látek za působení světla a fotokatalyzátoru. Za zdroj světla k aktivaci tohoto procesu,  lze použít sluneční záření, přesněji řečeno jeho UV složku a nebo jakékoliv umělé UV záření jehož vlnová délka je nižší než 387 nm (to odpovídá například zářením UVA, UVB, UVC). Nejběžněji používaným fotokatalyzátorem pak je oxid titaničitý (TiO2).

Aby proběhl proces fotokatalýzy stačí jen zkombinovat fotokatalyzátor a světlo. Při dopadu světelného záření o vhodné vlnové délce na fotokatalyzátor dojde k aktivaci jeho povrchu. K aktivaci povrchu dojde následujícím způsobem : Atomy se skládají z protonů, neutronů a elektronů. Elektrony se pohybují kolem jádra atomu  v pásech o určitých energiích ze kterých bez přidání či odebrání energie nemohou vystoupit. Posledním pásem obsahujícím atomy je valenční pás, za ním následuje pás zakázané energie a jako poslední vodivostní pás. Při dopadu světla na atom, elektrony ve valenčním pásu získají energii potřebnou k překonání zakázaného pásu a dostanou se tak do pásu vodivostního. Tímto procesem vznikají páry elektron-díra (elektron v pásu vodivostním, díra v pásu valenčním). Elektrony ve vodivostním pásu se smějí volně pohybovat a tím dochází k aktivaci povrchu.

Elektrony následně interagují s kyslíkem v okolí za vzniku kyslíkového radikálu O2-*, zatímco díry interagují s okolní vodou za tvorby hydroxylového radikálu OH*.  Tyto radikály poté reagují se sloučeninami v okolí, zejména pak s organickými sloučeninami, polymery, oxidy dusíku, viry, bakteriemi a pachy. V nejlepším možném případě je pomocí oxidace a redukce rozloží až na vodu a oxid uhličitý (CO2).

Obrázek č.1: Princip fotokatalýzy. [1]

Princip fotokatalýzy si můžete rovněž prohlédnou na krátkém videu níže.

Celé originální video lze shlédnou na stránkách České televize na odkaze zde.
Obrázek č.1 byl převzat z [1] IBHADON, A. O., P. Fitzpatrick. Heterogeneous Photocatalysis: Recent Advancesand
Applications. Catalysts. 2013, 3(1), 189-218. ISSN 2073-4344.

Možnosti uplatnění technologie FN-nano v praxi.

Ukázka účinnosti technologie FN NANO na sloupu

Vysoce účinná nanotechnologie pro ochranu proti šíření infekce koronaviru COVID-19
a všech ostatních virových a bakteriálních infekcí!

Ošetřením stěn a stropu místnosti funkčními nátěry FN®, vytvoříte na jejich povrchu vysoce účinnou ochranu proti usazování choroboplodných zárodků (virů a bakterií) včetně koronaviru Covid-19. Vytvořená nátěrová vrstva (nazýváme také technologie FN-NANO) díky své mikrostruktuře účinně zachytává na svém povrchu viry a bakterie unášené vzduchem a následně je velmi účinně eliminuje. Tím od nich zároveň čistí vzduch v místnosti. Tímto způsobem lze účinně a dlouhodobě (5 let) zvýšit ochranu lidí v místnosti proti přenosu virových a bakteriálních nákaz, včetně koronaviru COVID-19.

FUNKČNÍ NÁTĚR FN®1 BIOMAX – ZÁKLADNÍ OCHRANA PROTI COVID-19

Všechny funkční nátěry FN®, které dodáváme na trh vykazují mimořádně silný antimikrobiální účinek založený na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy. Pro permanentní ochranu proti šíření nebezpečných virových a bakteriálních nákaz jsme vyvinuli speciální přípravek – funkční nátěr FN®1 BioMax, který kombinuje chemický desinfekční efekt registrované biocidní látky s antimikrobiálním působením anorganické nátěrové vrstvy na základě fyzikálního efektu fotokatalýzy. Proti choroboplodným zárodkům, které se zachytí na nátěrové vrstvě FN-NANO je touto cestou veden zničující dvojí (chemický a fyzikální) úder, který je spolehlivě, permanentně a dlouhodobě likviduje.

<< Celý článek >>

Naše služby

Aktivní NANO nátěr-nástřik rozkládá všechny organické částice

Samočistící schopnost zdí, fasád a střech budov

Obnova a ochrana stavebních památek si klade za cíl zachovat historický odkaz

Aktuality

 

K našim partnerům patří

 
 

Kontaktujte nás

Najdete nás v 1. patře budovy zdravotního střediska u ředitelství Lenzing Biocel Paskov a.s. na ulici Místecká 762, 739 21 Paskov.

Tel.: +420 558 462 863
E-mail: nano@nano4people.cz

Facebook: www.facebook.com/nanocistyvzduch

IČ: 01574469
DIČ: CZ01574469

GPS: 49°42’56.792″N, 18°17’50.998″E

© 2019 Nano4people