Vítejte na stránkách společnosti Nano4people

Vysoce účinná nanotechnologie pro ochranu proti šíření infekce koronaviru COVID-19
a všech ostatních virových a bakteriálních infekcí!

Natřením stěn a stropu místnosti funkčními nátěry FN®, vytvoříte na jejich povrchu vysoce účinnou ochranu proti usazování choroboplodných zárodků (virů a bakterií) včetně koronaviru Covid-19. Vytvořená nátěrová vrstva (nazýváme také technologie FN-NANO) díky své mikrostruktuře účinně zachytává na svém povrchu viry a bakterie unášené vzduchem a následně je velmi účinně eliminuje. Tím od nich zároveň čistí vzduch v místnosti. Tímto způsobem lze účinně a dlouhodobě (5 let) zvýšit ochranu lidí v místnosti proti přenosu virových a bakteriálních nákaz, včetně koronaviru COVID-19.

FUNKČNÍ NÁTĚR FN®1 BIOMAX – ZÁKLADNÍ OCHRANA PROTI COVID-19

Všechny funkční nátěry FN®, které dodáváme na trh vykazují mimořádně silný antimikrobiální účinek založený na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy. Pro permanentní ochranu proti šíření nebezpečných virových a bakteriálních nákaz jsme vyvinuli speciální přípravek – funkční nátěr FN®1 BioMax, který kombinuje chemický desinfekční efekt registrované biocidní látky s antimikrobiálním působením anorganické nátěrové vrstvy na základě fyzikálního efektu fotokatalýzy. Proti choroboplodným zárodkům, které se zachytí na nátěrové vrstvě FN-NANO je touto cestou veden zničující dvojí (chemický a fyzikální) úder, který je spolehlivě, permanentně a dlouhodobě likviduje.

Chemická biocidní funkce nátěrové vrstvy účinně zabíjí viry a bakterie bez ohledu, zda na ni dopadá světlo nebo ne.

Antimikrobiální funkce založená na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy se spouští s vysokou účinností vždy, když na nátěrovou vrstvu dopadá ultrafialová složka denního světla.
Tím zvýší celkový antivirový a antibakteriální efekt na úroveň, která není dosažitelná jinými prostředky.

Celkovou antimikrobiální (tj. i antivirovou) účinnost působení lze snadno znásobit tím, že se při větrání v místnostech minimálně dvakrát denně otevřou na dobu 10 – 15 min. okna a do místností se vpustí denní světlo. To obsahuje více než dostatečné množství ultrafialového záření.

Pokud jsou v místnosti velká okna, propouštějí do místnosti dostatek UV záření i bez nutnosti otevírání. V místnostech, kde nejsou okna, nebo jimi proniká menší množství denního světla, je možno využít k aktivizaci fyzikální antimikrobiální funkce umělý zdroj UV záření (doporučená vlnová délka: 365 nm). K využití umělého zdroje UV záření Vám rádi poskytneme odbornou radu a dodáme ověřené světelné zdroje.

– OCHRANA  PROTI  COVID-19  A  DALŠÍM  VIROVÝM  A  BAKTERIÁLNÍM  INFEKCÍM  S  VYUŽITÍM OSTATNÍCH  PRODUKTŮ  FN®
– OVĚŘENÁ  VYSOKÁ  ANTIMIKROBIÁLNÍ  ÚČINNOST
– SOULAD  S  LEGISLATIVNÍMI  POŽADAVKY
– CERTIFIKACE  FOTOKATALYTICKÉ  FUNKČNOSTI A ÚČINNOSTI

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Společnost Nano4people s.r.o. je inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji, optimalizaci a realizaci konkrétních aplikací speciálních multifunkčních fotokatalytických antibakteriálních nátěrů, které za pomocí nanotechnologie FN a světla, dokážou likvidovat viry, bakterie, spory, plísně, pachy a dokonce čistit vzduch.

Na základě mnohaletých zkušenosti našich partnerů z vysokých škol, výzkumných ústavů, zdravotních ústavů a předních českých vědců, se aktivně podílí na transferu technologií z oblasti vědy a techniky, týkající se kompozitních nanomateriálů a fyzikálního jevů zvaného fotokatylytická mineralizace, do běžného života.

Dále, intenzívně spolupracuje na dalších modifikacích fotokatalytických výrobku. Hledá a objevuje nové možnosti jejich dalších využití. Realizuje konkrétní aplikace, dle daných specifik a požadavků společnosti na čisté a zdravé prostředí. Ve spolupráci s partnery, provádí testování, monitorování, měření a vyhodnocování účinnosti realizovaných aplikací.

PosláníVizeHodnotyKodex

Ošetření interiéru

Aktivní NANO nátěr-nástřik rozkládá všechny organické částice …

Ošetření exteriéru

Samočistící schopnost zdí, fasád a střech budov.
Antigraffiti efekt a ochrana budov …

Obnova a ochrana památek

Obnova a ochrana stavebních památek si klade za cíl zachovat historický odkaz …

 

Aktuality

Známá herecká rodina Dlouhých, využívá moderní fotokatalytickou technologii již přes deset let

Členové ČSAF (mezi něž patří i společnost NANO4PEOPLE s.r.o.) zabývající se, vývojem nových a zdokonalováním stávajících aplikačních metod, samotnou aplikací a distribucí fotokatalytických materiálů podporují a sdílejí tento názor, jako své poslaní a vizi.

K našim partnerům patří

 
 

Kontaktujte nás

Nano4people

Místecká 762
739 21 Paskov

Tel.: +420 558 462 863
E-mail: nano@nano4people.cz

Facebook: www.facebook.com/nanocistyvzduch

IČ: 01574469
DIČ: CZ01574469

GPS: 49°42’56.792″N, 18°17’50.998″E

© 2019 Nano4people