Natřením stěn a stropu místnosti funkčními nátěry FN®, vytvoříte na jejich povrchu vysoce účinnou ochranu proti usazování choroboplodných zárodků (virů a bakterií) včetně koronaviru Covid-19. Vytvořená nátěrová vrstva (nazýváme také technologie FN-NANO) díky své mikrostruktuře účinně zachytává na svém povrchu viry a bakterie unášené vzduchem a následně je velmi účinně eliminuje.

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava jsme dokončili projekt, který se zabýval a řešil návrh metod měření a výběr měřených znečišťujících látek v MHD a jejich samotné sledování a měření.

V živé reportáži ČT odvysílané dne 1.3.2020 na ČT 24 vystoupil pan Jiří Kůs z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a hovořil také o nano nátěrech, které jsou již několik let aplikovány naší společnost Nano4people právě ve Fakultní nemocnici v Motole, před kterou byla reportáž pořízena.