Ve venkovním prostředí se nanotechnologie FN NANO® stará o čištění vzduchu od zplodin z dopravy i průmyslu. Fotokatalytické nátěry na fasádách i dalších površích využívají sluneční energii k odstraňování škodlivých látek z ovzduší a přemění tak jakoukoliv stavbu ve velkokapacitní čističku vzduchu. Pro představu, 15 m2 kompenzuje zplodiny z provozu 1 dieselového automobilu.

FN NANO® uvnitř budov zlepšuje kvalitu vzduchu a snižuje negativní vlivy prostředí na lidské zdraví. Fotokatalytický účinek této technologie výrazně redukuje koncentrace zdraví škodlivých látek či pachů, ale také virů a bakterií. Tímto způsobem také odstraňuje VOC látky, pomáhá řešit syndrom nemocných budov a vytváří tak zdravější pracovní prostředí ve školách, nemocnicích, kancelářích a dalších prostorech.

Technologie FN NANO® dokáže účinně čistit také vodu. Využití fotokatalýzy umožňuje efektivní odstraňování látek, které běžné čističky nezvládnou – léky, hormony či bakterie. Speciální patentované pojivo zajišťuje sedimentaci a umožňuje opakované využití. Tato ekologicky a energeticky nenáročná metoda čištění vody nabízí potenciál masového využití bez zatěžování životního prostředí.

Společnost FN-NANO tak prostřednictvím své inovativní technologie přináší klíčové řešení pro podporu trvalé udržitelnosti prostředí. Vývoj a aplikace této technologie posouvají ESG standardy kupředu a nabízejí efektivní nástroje pro ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a regeneraci přírody.