Hodnoty

K docílení a naplnění našeho poslání, vizí a cílů, sdílíme tyto hodnoty:

  • Jednání s nadšením

  • Efektivní komunikace

  • Profesionalita a spolehlivost

  • Serióznost a dobrá pověst

  • Podnikavost a tvořivost

  • Spolupráce a partnerství

  • Ekologie a životní prostředí