Příspěvky od Nano4people

Mezoporézní nanovlákna TiO2 připravená elektrostatickým zvlákňováním a jejich fotokatalytická aktivita.

Mezoporézní nanovlákna TiO2 připravená elektrostatickým zvlákňováním a jejich fotokatalytická aktivita. Jing Li, Yuanzhi Du, Chen Chen, Xialion Li, Jing Cui, Dnt Kumar, and Qufu Wei 1.Úvod V posledních letech přitáhl oxid titaničitý (TiO2) velkou pozornost, především díky své schopnosti být uplatněn v mnohých aplikacích např. v sanaci životního prostředí, elektronice, senzorové technologii, solárních článcích a mnohých dalších […]

ANALÝZA: Dvoustranná rozvojová spolupráce pro využití českých nanotechnologií

V následujícím textu vycházíme z priorit určených Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce (více zde). Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018-2030 stanovuje na aktuální období 2018-2023 šest prioritních zemí (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie), které identifikuje z hlediska potřebnosti rozvojové spolupráce, zájmu o spolupráci s ČR, výsledků dosavadní rozvojové spolupráce a dělby práce s ostatními donory. Každá z šesti prioritních zemí je dále rozpracována v samostatných dokumentech.