O firmě

Společnost Nano4people s.r.o. je inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji, optimalizaci a realizaci konkrétních aplikací multifunkčních fotokatalytických nátěrů, které za pomocí nanotechnologie a světla, dokážou likvidovat viry, bakterie, spory, plísně, pachy a dokonce čistit vzduch.

Na základě mnohaletých zkušenosti našich partnerů z vysokých škol, výzkumných ústavů, zdravotních ústavů a předních českých vědců, se aktivně podílí na transferu technologií, týkající se nanomateriálů a fyzikálního jevu-fotokatylyza, z oblasti vědy a techniky do běžného života.

Dále, intenzívně spolupracuje na dalších modifikacích fotokatalytických výrobku. Hledá a objevuje nové možnosti jejich dalších využití. Realizuje konkrétní aplikace, dle daných specifik a požadavků společnosti na čisté a zdravé prostředí. Ve spolupráci s partnery, provádí testování, monitorování, měření a vyhodnocování účinnosti realizovaných aplikací.

Věděli jste, že několik m2 ošetřených nano částicemi TiO₂ dokáže za rok vyčistit cca 1 000 000 000 m3 vzduchu?

Znáte něco jiného, co bez použití jakékoli jiné energie než denního světla, vyčistí za rok takovéto neskutečné množství vzduchu, který společně dýcháme?

TiO2 je doporučován evropskou komisí pro hygienu a zdravotnictví jako účinná ochrana proti chřipkovým onemocněním.