O firmě

Společnost Nano4people s.r.o. je inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji, optimalizaci a realizaci konkrétních aplikací multifunkčních fotokatalytických nátěrů, které za pomocí nanotechnologie a světla, dokážou likvidovat viry, bakterie, spory, plísně, pachy a dokonce čistit vzduch.

Na základě mnohaletých zkušenosti našich partnerů z vysokých škol, výzkumných ústavů, zdravotních ústavů a předních českých vědců, se aktivně podílí na transferu technologií, týkající se nanomateriálů a fyzikálního jevu-fotokatylyza, z oblasti vědy a techniky do běžného života.

Dále, intenzívně spolupracuje na dalších modifikacích fotokatalytických výrobku. Hledá a objevuje nové možnosti jejich dalších využití. Realizuje konkrétní aplikace, dle daných specifik a požadavků společnosti na čisté a zdravé prostředí. Ve spolupráci s partnery, provádí testování, monitorování, měření a vyhodnocování účinnosti realizovaných aplikací.