Samočištící stěny bazénu

Přípravkem FN NANO Uni, si lze ošetřit stěny a dno bazénu a výrazně tak snížit výskyt bakterií a řas ve vaší bazénové vodě a společně s produktem FN NANO Aqua, pak i výrazně snížit spotřebu bazénové chemie. Budete si moct užívat koupání v čistší a zdravější vodě. 

Jak aplikovat FN® Aqua

FN® Aqua je vodný přípravek zdravotně neškodných inertních minerálních látek. Slouží pro snížení spotřeby chemie při údržbě bazénové vody a bezchemickou údržbu jezírek.

Látky obsažené v suspenzi cestou fyzikálních a mechanických vlivů účinně brání přemnožení nežádoucích mikroorganismů. Umožňují tak snížit množství chemických prostředků používaných pro údržbu vody a zachování její kvality. Denní světlo je podmínkou pro správnou funkci a doporučujeme využití společně s UV lampou, kdekoliv je to možné.

Přípravek omezuje přemnožení mikroorganismů s využitím následujících mechanismů:

  • obalení mikroorganismů anorganickým filmem,
  • odříznutí od živin
  • absorpce UV záření zabraňuje fotosyntéze.
  • světlem aktivované částice fotoaktivního oxidu titaničitého působí obrovskou energií uvolněných elektronů a elektronových děr na povrch bakterií, kde roztrhají molekuly organických látek tvořící jejich buněčnou stěnu. Tím dojde k jejímu protržení a následnému zániku.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

VENKOVNÍ ODKRYTÉ BAZÉNY:
Je vhodné pro venkovní odkryté bazény nebo bazény se systémem jemné pískové filtrace nebo filtrační náplní obsahující zeolity (např. ZELBRIT) a vybavené recirkulací s UVC lampou (tvrdé antibakteriální záření). 

Není vhodný pro veřejná koupaliště a bazény bez dokonalé a pravidelné údržby!

ZASTŘEŠENÉ BAZÉNY:
Je vhodné pro zastřešené bazény s jemnou pískovou filtrací nebo filtrační náplní obsahující zeolity (např. ZELBRIT) a UV lampou, která je součástí filtračního systému a je pravidelně využívána. Možnost otevřít v létě bazén pro přímý vstup slunečního světla je výhodou.

ZAHRADNÍ JEZÍRKA:
Velmi vhodné pro zahradní jezírka.

FN® NANO Aqua je možno používat souběžně s chemickými prostředky.

POSTUP A ZÁSADY APLIKACE

Spotřeba a dávkování:

FN® Aqua (dále FNA) se dodává jako koncentrovaná suspenze. Pro průběžnou údržbu s cílem snížení množství chemických přípravků. Pro údržbu bazénové vody se používá 0,1 l koncentrátu FNA na 20 m3 bazénové vody.
Tj. 0,005 litru koncentrátu FNA na 1m3 bazénové vody.

Aplikace FNA se provádí v předepsaném množství obvykle v intervalu 7 – 14 dní, dle stavu vody v bazénu. V případě větší aktivity v bazénu nebo zakalení bazénové vody je potřeba provést raději aplikaci ihned.

FN® NANO Aqua se dodává jako koncentrovaná suspenze v plastových lahvích o objemu 0,25, 0,5, jeden nebo pět litrů.

Příprava suspenze a její aplikace do vody:

1. PŘÍPRAVA
a) Příprava FN® Aqua k naředění:
FN® Aqua dokonale protřepeme v originálním obalu → odlijeme potřebné množství (viz. Spotřeba a dávkování výše) k naředění do větší nádoby, kde můžeme mixovat. Zde ji na dně nádoby dokonale rozmixujeme tyčovým mixérem.
Ředění FN® Aqua:
Krok 1. K rozmixované FN® Aqua postupně a rovnoměrně přiléváme vodu až do naředění v poměru 1 díl FNA : 5 dílům vody. Po celou dobu ředění opět mixujeme tyčovým mixérem. Celkový čas 3 min. – občas necháme mixér odpočinout.
Krok 2. Do nádoby s naředěnou a rozmixovanou FN® Aqua postupně přiléváme dalších 7 dílů vody a stále mixujeme tyčovým mixérem po dobu asi dalších 3-5 min.

Dodržení postupu přípravy suspenze je důležité pro dosažení dokonalé distribuce jejích minerálních složek ve vodě, a tím i pro zajištění dobré funkčnosti přípravku!

2. APLIKACE NAŘEDĚNÉ FN® Aqua DO BAZÉNOVÉ VODY
a) Při první aplikaci nebo při zakalení vody v průběhu sezóny:
Vypneme filtraci. Dokonale rozmixovanou a naředěnou suspenzi FN® Aqua nastříkáme rovnoměrně zahradním postřikovačem (u malých bazénů stačí ruční tlakový rozprašovač) na hladinu vody v bazénu a necháme ji rozptýlit přibližně 6 – 8 hod., aby došlo k dokonalému obalení mikroorganismů v objemu celého bazénu. Následně zapneme filtraci a necháme ji běžet tak dlouho dokud nedojde k trojnásobnému přefiltrování celkového objemu bazénové vody. Tzn. záleží na výkonosti filtrace.

b) V běžném provozu (po první aplikaci):
Vypneme filtraci. Dokonale rozmixovanou a naředěnou suspenzi FN® Aqua nastříkáme rovnoměrně zahradním postřikovačem nebo využijeme k promíchání „protiproud“. Po rozptýlení suspenze v bazénové vodě (projeví se jejím rovnoměrným mléčným zakalením) necháme po dobu 6-8 hod. působit přímé denní světlo, aby došlo k dokonalému obalení mikroorganismů v objemu celého bazénu. Následně zapneme filtraci a necháme ji běžet tak dlouho dokud nedojde k trojnásobnému přefiltrování celkového objemu bazénové vody. Tzn. záleží na výkonosti filtrace.

Poznámka: Po aplikaci vždy dochází k mírnému zabělení vody, které se díky filtrování pískovou filtrací postupně ztratí a voda zůstane křišťálově čistá.

3. ZAJIŠTĚNÍ SVĚTELNÉ ENERGIE
FN® Aqua čistí vodu a reguluje množení mikroorganismů v ní na fyzikální bázi (bez použití jedovatých chemických látek). Pro zajištění této funkce je nezbytné, aby do bazénové vody pronikalo co největší množství ultrafialové složky denního světla.

FN Aqua – často kladené otázky

Do bazénu by jste měli nechat pronikat denní světlo v případě, že jste aplikovali FN®AQUA alespoň po dobu 3-5 hod. Ideálně aplikovat ráno a mít vypnutou filtraci. Jakmile spustíte filtraci a bazén se vám odbělí není již nutné aby denní světlo pronikalo do bazénů.

Záleží na výkonu vaší filtrace. Čím máte výkonnější filtraci, tím dříve vám zabělení bazénů zmizí. Pokud místo písku použijete jako filtrační náplň Zelbrite, zvýšíte účinnost filtrace a tím pádem se Vám bazén rychleji pročistí.

Ano můžete, mléčně zakalení bazénů není na závadu nebo nijak jinak škodlivé a po přefiltrování vody samo vymizí.

Náš přípravek není nijak škodlivý pro lidi, zvířata ani pro jiné živočichy. SZÚ prováděl i testování na aquarijních rybičkách, kde bylo při objemu aquaria  2 l použit 1 l FN Aqua a ani tato vysoká  koncentrace nebyla nijak na závadu pro živočichy.

V případě opravdu hodně zelené vody zkuste šokové čištění – (do již zelených bazénů) 1 litr na 10-20 m3 bazénové vody, popřípadě celý proces opakovat. Tato metoda, ale není ekonomicky moc výhodná. Doporučujeme použít spíš chemický přípravek nebo vyměnit vodu v bazénu.

FN®AQUA funguje při jakékoliv teplotě. Čím teplejší je voda v bazénu, tím je náchylnější na šíření mikroorganismů a bakterií. Může se tedy zkrátit interval aplikace i na dobu  7 dní. Je potřeba si to vizuálně hlídat a pokud se nám kvalita vody nezdá dobrá, ihned aplikovat přípravky.

V jakékoliv vodě, kde nebudete mít puštěnou filtraci se vám budou tvořit mikroorganismy a bakterie. V případě, že nebudete pravidelně vodu udržovat doporučujeme použít chemií.

Naše technologie funguje již při 20 mikro watt/cm2 , ale ze zkušenosti víme, že běžná dvojskla dovedou odstínit až 80 % UV záření, proto doporučujeme vždy proměřit prostupnost denního světla do daných prostor nebo mít možnost otevřít zimní zahradu a nechat denní světlo vniknout přirozeně.

Pokud do bazénu neproniká denní světlo, ve které je obsažena složka UV záření, nebo pokud nemáte UV lampu není naše technologie pro Vás vhodná. V případě, že nepoužíváte pískovou filtraci, ale kartušovou zůstávala by vám voda zmléčněna, což není nijak závadné, ale tuto variantu nedoporučujeme.

Ano ,FN®AQUA můžete používat, je však nezbytné mít trvale UV lampu nebo mít zastřešení, které propouští UV záření.

Určitě není pozdě, ale je nevyšší čas provést aplikaci, aby se zamezilo dalšímu rozšíření mikroorganismu a bakterií v bazénu. Doporučujeme takto nazelenalé řasy před aplikací očistit např. smetákem od dna bazénu a aplikovat FN®AQUA.

Naše minerální suspenze se v bazénu pozná podle toho, že máte zabělený bazén. Jakmile toto zabělení zmizí je to signál, že již v bazénu nemáme minerální suspenzi a jemná písková filtrace nám vše zachytila a bazén je opět bez mikroorganismů a bakterií. Každopádně zabělení není nijak závadné a lze se i při zaběleném bazénu provozovat koupání.

V případě, že máte pískovou filtraci, se začne materiál obsaženy v FN®AQUA (TiO2) zachytávat na křemík který je obsažený v písku pískové filtrace a postupně se na něj zachytává až do té doby, než vám ho celý zachytí jemná písková filtrace. Tím nám dojde k odbělení bazénu. Písková filtrace se tímto procesem nezanáší !

Ideálně ráno nebo dopoledne, aby mohla suspenze FN®AQUA rychle a okamžitě  působit. Aplikujeme vždy za světla!

Ideální je aplikovat FN®AQUA ráno a nechat působit celý den denní světlo, pokud tato varianta není možná, je nutné denní světlo nechat působit alespoň 3-4 hod při odkrytém bazénu a při vypnuté filtraci. Poté filtraci zapněte a bazén můžete nechat otevřený, aby i nadále pronikalo do bazénu denní světlo.

Nevadí, naše suspenze FN®AQUA funguje i se slanou vodou.

V případě že máte protiproud aplikace můžete provést tak, že připravenou a důkladně rozmixovanou suspenzi FN®AQUA vléváme do bazénu u vyústi protiproudu, který nám důkladně rovnoměrně rozmíchá suspenzi v bazénu. Nezapomeňte mít vypnutou filtraci!

FN®AQUA čistí vodu a reguluje množení mikroorganismů v ní na fyzikální bázi (bez použití jedovatých chemických látek). Pro zajištění této funkce je nezbytné, aby do bazénové vody pronikalo, co největší množství ultrafialové složky denního světla nebo aby byla součástí použitého systému filtrace pravidelně používána lampa s ultrafialovým světlem.

a) Šokové čištění – (do již zelených bazénů) 1 litr na 10-20 m3 bazénové vody.

b) Pro průběžnou údržbu s cílem snížení množství chemických přípravků v bazénové vodě se používá 0,1 litru FNA na 20m3 vody (50 ml FNA/m3)

Co se týče, jak dlouho vydrží voda čistá, záleží na mnoha aspektech. FN®AQUA eliminuje fyzikálním jevem přemnožené organismy v bazénové vodě a opět záleží na tom kdy se v bazénu přemnoží a budete to viditelně pozorovat.

Běžně doporučujeme aplikovat v 10 – 14 denní periodice nebo pokud se nám v bazénu začínají množit mikroorganismy a bakterie aplikujeme ihned a můžeme i zkrátit periodiku na 7-10 dní.

Při vhodném složení  bazénové vody, správném a pravidelném dávkování, lze bazén provozovat i dlouhodobě bez chemických prostředků.

FN®AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky.

Nevadí.

Není potřeba si hlídat pH. FN®AQUA funguje při každém pH.

FN®AQUA je vhodný i pro nafukovací bazény, ale je nutná jemná písková filtrace.

Aplikační videa:

Zprovoznění bazénu po zimě:

Průběžná údržba bazénové vody:

Jak na křišťálově čistou vodu v bazénu a to bez chemie:

Zazimování bazénu s FN® Aqua a bez chemie:

Samočistící stěny bazénu (vhodné pouze pro zapuštěné bazény s pevnými stěnami):

Jak provádět bezchemickou údržbu jezírka: