Poslání

Posláním naší společnosti je, šířit osvětu a vědění, jak pomocí novodobých kompozitních nanomateriálu a každodenního světla, lze čistit vzduch od škodlivých látek. Tím pomoci nejen lidem, žijícím v regionech se znečištěným ovzduším, ale i Vám ostatním…