Památky

Obnova a ochrana památek

Obnova a ochrana stavebních památek si klade za cíl zachovat historický odkaz minulých generací a to nejen pro naší dobu, ale především pro naše následovníky. Stavební historické památky jsou významnou součástí kulturního odkazu a zaslouží si naší maximální péči. Obnova a ochrana historických a kulturních stavebních památek je bezpochyby nejzodpovědnějším a leckdy i nejsložitější činností v rámci rekonstrukčních prací při správě stavebních objektů.

Chyby mohou lehce vést k nenávratnému poškození. Úspěšná stavební úprava musí zohlednit řadu faktorů a obrazně řečeno, je téměř nutnosti vážit na lékárnických vahách každé pro i proti … Jednoznačně zde platí, že člověk roste s úkoly. Kde jinde jsou tak pečlivě analýzovány a zohledňovány specifické zvláštnosti jednotlivých objektů – od příčin a stupně poškození až po návrh a vlastní realizaci?