Hlavní město Lombardie, Milano, je příkladem zavádění inovačních technologií na cestě ke Smart City. Že Česko nezůstává pozadu se potvrdilo i při cestě prezidenta České republiky, Petra Pavla, když v rámci Česko – italského byznys fóra vyzdvihl spolupráci s 2G NanoTech, která je ambasadorem české environmentální technologie FN NANO®. 2G NanoTech navíc byla oceněna prestižním časopisem YouBuild v rámci YouBuild Awards 2023.

Nátěrová technologie FN NANO® převádí světelnou energii na ekologický efekt. Efektem je odstraňování zplodin pocházejících z průmyslu, dopravy a energetiky z našeho prostředí. Děje se tak prostřednictvím ošetřených povrchů, světla a proudění okolního vzduchu v exteriérech i interiérech.

Bez nadsázky lze říct, že použití této technologie v celosvětovém měřítku může zásadně ovlivnit klima na planetě. Díky účinnosti této nátěrové nanotechnologie a s pomocí energie slunce lze pozitivně ovlivnit ovzduší na celé planetě. Masivnímu využití fotokatalýzy bránilo to, že vynikající laboratorní výsledky nebylo snadné přenést do komerčních výrobků a zachovat při tom jejich vysokou účinnost. České technologii FN NANO® se to povedlo a v reálném prostředí vykazuje stejné výsledky, jako byly naměřeny v laboratořích.