Vize

Naší vizí a cílem je:

v oblasti péče o zdraví, zdravý a čistý vzduch, patřit mezi špičková centra, pracující s nejnovějšími poznatky vědy a moderní nanotechnologie. V konkurenci ostatních firem, chceme nadále prohlubovat a zvyšovat svou odbornou úroveň a spolupráci s našimi partnery z výzkumných ústavů, akademií věd i vysokých škol. Profesionální přístup, kontinuální vzdělávání a zvyšování našich zkušeností, včetně kvality poskytovaných služeb, jsou naším trvalým závazkem, nejen vůči všem našim klientům, ale také naší společnosti.

Ing. Petr Michálek

jednatel společnosti