MULTIFUNKČNÍ NÁTĚRY FN – Vysoce účinná čistička vzduchu! 

Multifunkční nátěry FN® jsou jedním z mála nanotechnologických produktů na našem trhu. Na povrchu opatřeném nátěrem FN® se po jeho zaschnutí vytvoří velmi tenká vrstva, která se vyznačuje mimořádně silným fotokatalytickým efektem. Ten při přítomnosti ultrafialového světla způsobuje okamžitou reakci prakticky většiny oxidovatelných mikroskopických částic se vzdušným kyslíkem.
Dojde tak ke stejnému efektu, jako by byly dokonale spáleny. Viry, bakterie, většina alergenů i molekul a mikroskopických částic karcinogenních a jinak škodlivých nebo obtěžujících látek se rozloží převážně na molekuly vody a kysličníku uhličitého.
Fotokatalytický efekt tím (na rozdíl od chemických prostředků) řeší i problém rozkladu mrtvých těl bakterií a virů, s nímž se chemické prostředky neumí vypořádat. Bakterie a viry si také, na rozdíl od chemických přípravků, nedokážou proti fotokatalýze vybudovat imunitu.
Povrchy stěn ošetřené FN® fungují jako účinná čistička vzduchu a jsou schopny v interiéru vyčistit vzduch od nebezpečných a imunitu oslabujících látek (např. benzopyrény a aromatické uhlovodíky), které do něj pronikají z venkovního prostředí v průmyslově a dopravně znečistěných aglomeracích. Efektivně čistí vzduch od nepříjemných a obtěžujících pachů.

Pokud fotoaktivní vrstvu vytvoříte např. na fasádě, betonových bariérách a jiných vnějších polochách, pak nejenom chrání podklad, ale zároveň čistí venkovní vzduch. Nedávno byla inverze a v Ostravě podle televizních zpráv byly překročeny povolené limity znečištění ovzduší 11x ! Přitom svítilo slunce a fotoaktivní nátěry by pracovaly naplno a mohly odstraňovat značnou část škodlivin. Pro zajímavost, kapacita 1 m2 nátěru, zbaví vzduch až od několika desítek kilogramů exhalací ročně. Ošetřením průčelí domů v problematických oblastech FN vrstvou by se ve většině případů dostala koncentrace škodlivin do povolených limitů!

ODSTRAŇOVÁNÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK


Fotokatalytický FN® povrch stěn účinně odstraňuje ze vzduchu místností nebezpečné látky produkované do vnějšího prostředí průmyslovou výrobou, automobilovou dopravou, nebo odpařující se z umělých hmot, lepidel, rozpouštědel a dalších produktů chemické výroby. Tyto látky oslabují imunitní systém, poškozují játra a další vnitřní orgány, mohou způsobit rakovinu i genetické mutace.

PŘEDNOSTI
• 100 % účinnost proti virům a bakteriím, které si proti fotokatalytickému efektu nedokážou vytvořit imunitu!
• Na FN® povrchu nepřežije žádný virus ani bakterie, v místnostech, jejichž stěny jsou ošetřeny FN® se snižuje koncentrace patogenních mikroorganismů ve vzduchu a tím se snižuje riziko nákaz.
• vyčistí vzduch místnosti od většiny alergenů a velmi nebezpečných látek z plastů, nábytku i z průmyslových a dopravních exhalací
• odstraní cigaretový kouř a další nepříjemné pachy
• dlouhodobá životnost
• žádná chemie – fyzikální jev – nejúčinnější fotokatalytický prostředek na světě
• vysoká prodyšnost a paropropustnost
• jednoduchá aplikace

Máte oslabenou imunitu? Trápí Vás alergie? FN® Vám mohou pomoci!

VYUŽITÍ

SNÍŽENÍ RIZIKA PŘENOSU BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH NÁKAZ  
Antimikrobiální povrch stěn natřených funkčním nátěrem FN® účinně likviduje všechny mikroorganismy, které se ho dotknou. Na tomto základě dochází i k aktivní redukci mikroorganismů ve vzduchu místností.

REDUKCE ALERGENŮ VE VZDUCHU MÍSTNOSTI 
Fotokatalytický FN® povrch stěn účinně eliminuje většinu alergenů obsažených ve vzduchu místností (např. látky produkované plísněni nebo exkrementy roztočů, ale také organické látky vypařované z umělých hmot, dezinfekcí a chemie).

SUSPENZE  S  ABSOLUTNÍM  FOTOKATALYTICKÝM  EFEKTEM  PRO  PRAKTICKÉ  VYUŽITÍ

Povrchy vytvořené s pomocí FN® dosahují teoretického maxima fotokatalytické účinnosti (98 %) při čištění vzduchu od široké škály škodlivin cestou jejich oxidace vzdušným kyslíkem. Tyto povrchy mají zároveň silnou samočistící schopnost. Pokud nedojde k mechanickému odstranění nebo zakrytí vytvořené FN® vrstvy a dopadá na ni denní světlo (nebo UVA světlo z umělého zdroje) je její funkčnost dlouhodobá a z fyzikálního hlediska neomezená. Množství fotoaktivních nanočástic TiO₂ ve vytvořené vrstvě dosahuje až 98 %.
Fotokatalytické povrchy, vytvářené s pomocí fotokatalytických suspenzí FN® , nacházejí také své uplatnění při povrchových úpravách fasád a střech, které pak zůstávají dlouhodobě odolné proti zašpinění prachem a exhalacemi a proti porůstání zelenou řasou, lišejníky, či plísněmi.
Jsou využívány i v interiérech pro odstraňování nepříjemných pachů, cigaretového kouře i široké škály škodlivin (uvolňovaných nábytkem, plasty a dalšími materiály), které způsobujících tzv. syndrom nezdravých budov (SBS – Sick Building Syndrom). Kapacita těchto vrstev pro čištění vzduchu je vysoká. 1 m2 povrchu vytvořeného suspenzí FN® dokáže za rok odstranit ze vzduchu až kilogramy nebezpečných látek!
Fotokatalýza je velmi levnou alternativou pro čištění vzduchu od exhalátů a nebezpečných látek, které nelze žádným způsobem levně odseparovat. Soustřeďujeme se právě na tuto využitelnost a optimalizovat své produkty pro tento účel. Suspenze FN® jsou proto v současnosti prakticky jediným prostředkem pro aktivní snižování znečištění ovzduší nebezpečnými látkami v průmyslových a dopravně zatížených oblastech, jako je například Ostravsko nebo pražská aglomerace.

ÚČINNOST A BEZPEČNOST:

Účinnost a bezpečnost FN® byla prokázána zkouškami českých a mezinárodních nezávislých pracovišť. Testy prokázaly, že fotokatalytický FN® povrch dokáže rychle a s extrémní účinností zabít a odstranit všechny druhy virů a bakterií. Testování dokázalo, že fotokatalytické povrchy FN® vysoce efektivně rozkládají jak organické, tak i některé anorganické látky znečisťující vzduch.
Provedené analýzy také prokázaly, že fotokatalytická účinnost FN® povrchů násobně překonává všechny ostatní obdobné produkty na světovém trhu.
Funkčnost FN® vrstvy je, na rozdíl od chemických antibakteriálních prostředků, dlouhodobá.
Vytvořená sanitární FN® vrstva je pH neutrální, obsahuje zdraví neškodné minerály a nepředstavuje pro zdraví lidí, ani přírodní prostředí, riziko. Je ekologická a chrání životní prostředí.