Čeští nanotechnologové navrhují změnu zákona o ochraně veřejného zdraví

V pátek 10. dubna 2020 jsme jako Nanoasociace poslali vicepremiérovi a ministrovi průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi dopis, ve kterém vyzýváme Ministerstvo průmyslu a obchodu k aktivnímu zapojení do legislativní úpravy zákona o ochraně veřejného zdraví. Máme připravený návrh systému integrované prevence, který by měl zahrnout soubor vybraných technických a technologických opatření k preventivní ochraně veřejného zdraví. Součástí systému integrované prevence by mělo být zejména využití vysokého technologického potenciálu České republiky v oblasti nanotechnologií.

Začlenění námi navrhovaného systému integrované prevence do zákona o ochraně zdraví významně přispěje k celkové prevenci ochrany veřejného zdraví společně s hygienou, preventivním očkováním, dostatečnou osvětou v oblasti šíření infekčních onemocnění a také jako systém, který už dlouho úspěšně funguje například v oblasti integrované prevence podle zákona o integrované prevenci. Tento zákon je klíčovým nástrojem k ochraně životního prostředí zejména z hlediska prevence, což přispívá i k ochraně veřejného zdraví. Oblast průmyslové sféry z hlediska zákona o integrované prevenci má ve své gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu a proto se nabízí možnost technologicky se zapojit do procesu prevence k ochraně veřejného zdraví prostřednictvím zákona o ochraně zdraví. Některé technologie již částečně uplatňované v rámci zákona o integrované prevenci jsou využitelné i v oblasti systému integrované prevence. Jedná se zejména o využití fotokatalýzy při redukci nebezpečných odpadních plynů v průmyslu.

Video k přehrání zde