Známá herecká rodina Dlouhých, využívá moderní fotokatalytickou technologii již přes deset let

Členové ČSAF (mezi něž patří i společnost NANO4PEOPLE s.r.o.) zabývající se, vývojem nových a zdokonalováním stávajících aplikačních metod, samotnou aplikací a distribucí fotokatalytických materiálů podporují a sdílejí tento názor, jako své poslaní a vizi.
Českou společnost pro aplikovanou fotokatalýzu založily organizace využívající princip fotokatalýzy a různých forem především oxidu titaničitého k vývoji nových technologií a výrobků pro vytvoření odborného zázemí, které bude schopné zaručit, že technologie i výrobky mají určité technické parametry a tím i užitné vlastnosti při dodržení existujících předpisů na ochranu zdraví, životního prostředí a pro bezpečnost práce, naší společnosti a náš všech.

Video k přehrání zde