SLEDOVÁNÍ A MĚŘENÍ ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK V MHD

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava jsme dokončili projekt, který se zabýval a řešil návrh metod měření a výběr měřených znečišťujících látek v MHD a jejich samotné sledování a měření.

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava jsme provedli vstupní analýzy a úvodní měření úrovně a rozmanitosti znečištění ovzduší v prostředcích MHD. Výsledky budou použity jako vstupní údaje pro vývoj nového zařízení. Jelikož ZU Ostrava, disponuje zkušeným, odborným personálem a kompletním vybavením pro provádění měření znečištění ovzduší a analýzu vzorků, budou tyto výsledky cenným podkladem pro vývoj nového zařízení na čištění vzduchu v prostředcích MHD.

Projekt byl podpořen MPO, Evropským fondem pro regionální rozvoj, v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Inovační Voucher zde