Společnost Nano4people s.r.o. je nová, inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji, optimalizaci a realizaci konkrétních aplikací speciálních multifunkčních fotokatalytických antibakteriálních nátěrů, které za pomocí světla dokážou čistit vzduch.
Na základě mnohaletých zkušenosti našich partnerů z Vysokých škol, Výzkumných ústavů, Zdravotních ústavů a předních českých vědců, se aktivně podílí na transferu technologií z oblasti vědy a techniky, týkající se kompozitních nanomateriálů a fyzikálního jevů zvaného fotokatylytická mineralizace, do běžného života.

Dále, intenzívně spolupracujeme na dalších modifikacích fotokatalytických výrobku. Hledáme a objevujeme nové možnosti jejich dalších využití. Realizujeme konkrétní aplikace, dle daných specifik a požadavků společnosti na čisté a zdravé prostředí. Ve spolupráci s partnery, provádíme testování, monitorování, měření a vyhodnocování účinnosti realizovaných aplikací.


titul udělený sdružením CzechInno za Nanočističku vzduchu poháněnou světlemZa pomoci světla likvidujeme
Organické nečistoty,VOC látky,viry,bakterie, spory, alergeny, toxiny, plísně, zápach, cigaretový kouř, dokonce i smog.
Po ošetření stropu místnosti, speciálním multifunkčním fotokatalytickým nátěrem, přeměníme vaší místnost v účinnou, bezporuchovou a energeticky nenáročnou čističku vzduchu, kterou aktivuje světlo.