Místo: Zámek Paskov-kaple.
Ošetřeno: Fasáda zámku.
Důvod: Ošetření další části fasády paskovského zámku FN nátěrem který má samočisticí a antigraffiti efekt, zabrání usazení nečistot z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní.
Datum: září-říjen 2020

Takto ošetřené zdi paskovského zámku budou navíc i čistit vzduch od škodlivých imisí a to až po dobu 7 let.