Jak a kdy nasvítit UVA světlem

K tomu, aby byla zajištěna funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, je nezbytné, aby na plochy ošetřené funkčním nátěrem FN® NANO dopadalo denní světlo, nebo bylo zajištěno nasvícení měkkým zdrojem ultrafialového (UVA) světla. Doporučené intenzita je 20 μW/cm² (0,2 W/1m2). Pro hodně znečištěné prostory doporučujeme tuto intenzitu zvednout přibližně 5x. Při uvedených intenzitách jsou UVA zdroje zcela neškodné pro zdraví lidí i zvířecích miláčků. Pro představu: v zimních měsících při zatažené obloze je intenzita UV záření v denním světle 10 x  vyšší než jsou doporučené hodnoty nasvícení naších nátěrů v interiéru.

Optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm.

Venku (v exteriéru) je po celý rok (včetně zimních měsíců) v denním světle (i ve stínu), obsaženo takové množství UV záření, které zajišťuje plný fotokatalytický čistící výkon nátěrové vrstvy FN® NANO.

Uvnitř budov, v interiérech, je však situace odlišná. V řadě prostor není denní světlo žádné a tam, kde jsou okna, proniká přes jejich skla jen velmi málo ultrafialového záření. Chceme-li zajistit dobrou funkčnost fotokatalytického nátěru i v interiéru, kde není dostatek UV záření z denního světla, je nezbytné, aby jím natřená plocha byla nasvícena ultrafialovým světlem o vlnové délce 365 nm (UVA).

Ultrafialové světlo o kratších vlnových délkách sice aktivuje fotokatalytický proces také, ale při jeho použití může dojít k poškození zdraví. Proto použití UV zdrojů označovaných jako UVB a UVC se doporučuje jenom na specializovaných pracovištích jako jsou biolaboratoře, nemocnice atd.

Světelný zdroj instalujeme vždy tak, aby bylo světlo směřováno na fotokatalytickou plochu vytvořenou FN® NANO nátěrem:

Schéma možného nasvícení stropu místnosti zdrojem UV světla: 

Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UVA zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2 W/1m2. Čím vyšší je intenzita UV záření dopadajícího na fotokatalytickou plochu, tím lépe je její povrch schopen rozkládat škodliviny ve vzduchu a likvidovat mikroorganismy. Dbejte pokynů výrobců světelných zdrojů, a při použití UVA svítidel s vysokým výkonem bylo světlo směřováno na plochy natřené FN® NANO a nesvítilo přímo do očí lidí.

Světelné UVA zdroje je možno běžně zakoupit. Nejčastěji jsou používány aktinické UVA zářivky vydávající modrobílé světlo nebo „Disco světlo“ (Black Light) zářivky vydávající UVA záření v neviditelné části spektra. Kromě zářivek lze využívat i některé druhy speciálních výbojek a LED diody, které produkují UVA záření v doporučených vlnové délce 365 nm.

Pro efektivní nasvícení je důležité věnovat pozornost výběru vhodného svítidla do něhož je umístěna zářivka nebo jiný UVA světelný zdroj. Při výběru světel preferujte hliníkové reflektory. Pozn. hliníkové folie odrážejí UV záření zatímco ocel, smalt a další materiály jej pohlcují. Tím se pak připravujeme o potřebný světelný výkon.

Zdroje ultrafialového světla (UVA 365 nm)

Příklady nasvícení UVA v interiérech:

Zdroj:https://fn-nano.com/
© 2019 Nano4people