Jak postupovat při aplikaci FN® nátěrů

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ  

 • Nano nátěry FN® NANO SE NIKDY NEŘEDÍ a do ničeho se NEPŘIMÍCHÁVAJÍ!
 • Nářadí se vždy po ukončení práce čistí okamžitě vodou.
 • Dodávají se v plastových kontejnerech v 1 l nebo 5 l balení.
 • Skladování maximálně 3 roky od data výroby při teplotě 10-25°Cv neotevřeném originálním balení.
 • NESMÍ ZMRZNOUT!
 • U nano nátěru FN® 1 Transparent a FN® NANO Wood je skladování maximálně 4 měsíce od data výroby při teplotě 10-25°C v neotevřeném originálním balení a u produktu FN® Aqua je to 1 rok od data výroby za výše uvedených podmínek.
 • Před použitím je nutné směs velmi důkladně promíchat protřepáním v originálním obalu. U kolorovaných variant doporučujeme, při skladování delším než 2 měsíce od data výroby, po důkladném promíchání v lahvi (kanystru)namixovat nátěr tyčovým mixérem, aby došlo k dokonalému distribuování pigmentu v tekutině.
 • Technologie FN® NANO lze aplikovat na novou výmalbu v interiéru nejdříve po 24 hod. a v exteriéru po 48 hod. Veškerá další opatření a nakládání s jednotlivými druhy nano nátěrů technologie FN® NANO naleznete vždy v příslušném technickém listu.
 • Nenanášejte na hydrofobní (vodoodpudivý) povrch. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí klížených barev.
 • V exteriéru doporučujeme aplikovat za suchého počasí při teplotě povrchu fasády či jiného podkladu v rozmezí 10 °C až 40 °C.
 • Všeobecně při nanášení technologie FN® NANO platí, že se povrch tvoří ve velmi tenkých a souvislých vrstvách. Aplikují se vždy 3 vrstvy, mezi kterými je nutno udělat přestávku potřebnou na zaschnutí nátěru.
 • Pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přístup ultrafialového záření o minimální intenzitě 0,2 W/m2 k vytvořenému FN® NANO povrchu.

JAK POSTUPOVAT PŘI APLIKACI

 1. Funkční nátěry FN® NANO nanášejte vždy jen na vhodný a soudržný podklad. Vhodné jsou silikátové a akrylátové barvy.  Nejste-li si jisti vhodností podkladu je nutno jej otestovat tak, že na malém kousku provedete zkušební nátěr FN® NANO, necháte zaschnout a prověříte, zda nedošlo k šupinkování nebo popraskání a odlupování. V takovém případě je nutno starý nátěr odstranit a nově vymalovat vhodnou barvou.
 2. Nevhodným podkladem jsou povrchy se silným hydrofobním (vodoodpudivým) efektem.  FN® NANO je totiž vodná suspenze. Na takovém povrchu se „balí“ do kuliček a nelze s ní vytvořit souvislou nátěrovou vrstvu. Zcela nevhodný je podklad vytvořený s pomocí klížených barev. Takový starý nátěr je nutno oškrábat a omýt až na štuk.
 3. Je nutno dbát na to, aby při nanášení funkčního nátěru FN® NANO nedošlo k promáčení podkladu. V takovém případě může dojít k vyplavení organických látek z podkladu do povlaku vytvořeného funkčním nátěrem. V interiéru je doporučeno vždy předem napenetrovat a nově vymalovat plochy, kvalitní silikátovou barvou.
 4. V případě, že jsou funkční nátěry FN® NANO nanášeny na stěny, které jsou silně promořeny znečištěním z kouře (například restaurace, bary, kuřárny atp.) je nutno podklad, před aplikací FN® NANO, napustit hloubkovou penetrací. Jinak mohou nečistoty usazené uvnitř omítky a zdi vystoupit do povrchové vrstvy. Ta pak žloutne a můžou na ní vystoupit skvrny.
 5. Pro vytvoření například 10 m2 v interiéru fotoaktivního povrchu je nezbytné nanést na tuto plochu rovnoměrně – ve třech vrstvách 1 litr (neředěný a dokonale promixovaný!!!) funkční nátěr FN® NANO. Toto množství je optimální pro zajištění dostatečné síly fotoaktivní vrstvičky, která vznikne nanesením nátěru. Rovnoměrnost nanesení materiálu a tloušťka vytvořené vrstvičky jsou nutnou podmínkou pro to, aby se zajistila její správná funkčnost. V případě nedodržení této aplikační zásady a vytvoření příliš slabé vrstvy (například nemístným šetřením nebo naředěním nátěru vodou) může fotokatalytický efekt působit i na podklad, to se pak muže projevit jeho žloutnutím i zápachem. Taktéž provedení příliš silné vrstvy není žádoucí zejména z důvodu rizika prasklin a odlupujících se šupinek.
 6. Jednotlivé vrstvy je nutno nanášet tak, že se druhá vrstva nanáší po zavadnutí první vrstvy. Třetí vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí předchozích dvou vrstev.
 7. Funkční nátěr FN® NANO je možno nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.
 8. Metoda stříkání zajišťuje rovnoměrné nanesení materiálu, rychlý postup práce a nižší spotřebu na savém povrchu. Stříkání provádějte pomocí zařízení, které vytváří co nejjemnější kapénky. Jako vhodné se pro interiér osvědčily profesionální nebo poloprofesionální stříkací pistole typu HVLP s tryskami určenými pro lakýrnické práce. Pro aplikace velkých ploch v exteriéru je možné použít také airless vysokotlaká stříkací zařízení s míchadlem suspenze. Pro aplikaci  FN®  NANO nátěrů nedoporučujeme mechanické rozprašovače a postřikovače, protože nevytvářejí rovnoměrné kapénky.
 9. Stříkání provádějte co nej-rovnoměrněji. Tímto způsobem naneste vytvořenou aerosolovou „mlhu“ rovnoměrně a v tenké vrstvě na podklad. Dbejte na to, aby se při stříkání na podkladu nevytvářela mokrá lesklá místa. Jsou příznakem tvorby příliš velké vrstvy. Nátěr na nich může stékat, může také dojít k promáčení podkladu, nebo popraskání.
 10. Ověřené poloprofesionální přístroje: Wagner W550, Gracco a další. Využití jiných typů zařízení je možné.
 11. Pro nanášení válečkem jsou v interiéru většinou vhodné nízké lakýrnické válečky. Pro aplikace na hrubý povrch (např. fasáda) doporučujeme válečky s vyšším vlasem nebo kombinaci válečku a štětce (hodně hrubé povrchy). Nanášení je nutno provádět nepřemáčeným válečkem ve svižném tempu, aby, zejména u savějších podkladů, nedošlo k jejich promáčení a nadměrné spotřebě materiálu. Použití štětce je vhodné v případech, kdy není možné využít stříkání nebo nanášení válečkem. Vždy postupujte tak aby jste vytvořili souvislou vrstvu.
 12. Plochy, které nejsou ošetřovány funkčním nátěrem FN® NANO a předměty v místnostech kde se nátěr nanáší je nutno důkladně zakrýt ochrannou fólií. Kraje fólie se doporučuje překrýt a uchytit malířskou páskou.
 13. Funkčnost vytvořené fotoaktivní vrstvy, FN® NANO je zajištěna v exteriéru dopadem denního světla, ve kterém je obsažena ultrafialová složka, v interiéru je potřeba zajistit nasvícení umělým zdrojem ultrafialového (UVA) světla (vyhovující jsou zdroje v rozsahu 350 – 375 nm, optimální vlnová délka pro fotoaktivaci je 365 nm). Minimální výkon zdroje ve vztahu k nasvětlené ploše se řídí u UV-A zářivek podle pravidla 1W elektrického příkonu zdroje na 1m2 nasvícené plochy. Minimální intenzita UV-A záření pro zajištění funkčnosti fotokatalytické plochy je 0,2 W/1m2.

APLIKAČNÍ VIDEA

(aplikace nátěrů FN® NANO a přípravku pro údržbu bazénové vody FN® NANO AQUA)

NÁTĚRY:

Jak správně aplikovat FN® NANO nátěry válečkem v interiéru

Jak správně aplikovat FN® NANO Wood na suché opracované dřevo

Jak správně vyčistit fasádu a aplikovat FN® NANO nátěry

Jak správně vyčistit zateplenou fasádu a pak aplikovat ochrannou technologii FN-NANO

Techniky aplikace funkčních nátěrů FN® NANO na fasádu

Techniky nanášení funkčních nátěrů FN na fasádu

© 2019 Nano4people