UKÁZKA ÚČINNOSTI FN NANO® V PRAXI

V Jizerských horách, přímo v srdci Bedřichova se nachází krásný rekreační Resort UKO.

Krom příjemného prostředí a možnosti relaxace je výjimečný tím, že se jeho majitel před necelými dvěma lety rozhodl vytvořit pro své hosty bezpečnější prostory.

Aplikací nano nátěrů technologie FN NANO® majitelé učinili preventivní opatření do budoucna, kterým chtějí jednou pro vždy vyřešit problém přenosu respiračních onemocnění vzduchem a případných nepříjemných zápachů z kuchyně restaurace i z vydýchaného vzduchu v místnostech.

Jak uvěřit a zjistit, že technologie opravdu funguje?

Velmi nás zajímalo, jak nano nátěry fungují v praxi. Proto jsme na exponovaných místech provedli hygienické stěry. Nejvíce hostů se vystřídá v restauraci, a tak jsme se s naším testem zaměřili právě na tyto prostory. Na videu můžete vidět, jak byly z jednotlivých částí odebírány vzorky, které byly následně vloženy do přístroje, který po chvíli vše zanalyzoval.

Výsledek je zcela jasně vyčíslený. Vzorek, odebraný ze stropu (ošetřen technologií FN NANO® téměř před 2 roky) přístroj vyhodnotil s „NULOU“ jakýchkoliv mikroorganismů.

Oproti tomu u vzorku odebraného ze dřevěné poličky (neošetřené) naměřil přístroj hodnotu vysoce překračující stanovený limit pro dané prostředí.

 

 

 

Ptáte se jak si také vytvořit zdravé a čisté prostředí?

Stačí si vymalovat strop a případně i stěny speciálním fotokatalytickým nano nátěrem FN NANO®. Na vytvořeném povrchu, se neusazují bakterie, viry, plísně, alergeny ani mastná špína. Funkční nátěr FN NANO® je využíván jako účinná dlouhodobá nechemická ochrana i proti růstu plísní a kvasinek a proti šíření nepříjemných pachů.

Ultrafialovým světlem aktivovaný fotokatalytický povrch účinně chrání proti usazování nežádoucích mikroorganismů na ošetřených plochách a zároveň může sloužit k účinné a ekonomicky efektivní redukci nepříjemných pachových látek, s nimiž se jen obtížně vypořádávají standardní technologie.

Takto si lze kdekoliv vytvořit nízkonákladovou, bezhlučnou, ekologickou a bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.  

Její funkčnost je dlouhodobá a instalace „nanočističky“ FN NANO® je srovnatelná s cenou standardních čističek vzduchu. Na rozdíl od nich se ale dokáže vypořádat i s extrémně malými koncentracemi některých cizorodých látek, s nimiž si tyto čističky neumí poradit.

Funkční nátěry FN NANO®  zajistí bezpečnější a zdravější prostředí. Spokojenost hostů i majitele jsou toho největším důkazem.