Jak zajistit, aby obecní fasády zůstaly dlouhodobě čisté a odolávaly erozi

Opakované omývání povrchu, stejně jako degradující vliv UV záření a působení dalších erozních vlivů fasády domů poškozují. Sen o veřejných budovách s čistými fasádami, které navíc ochlazují povrch, je však již dosažitelný.

Nano nátěry technologie FN NANO® vychází z posledních poznatků moderní vědy a umožňují na fasádu aplikovat jako poslední vrstvu nano nátěr, která na ní vytvoří ochranný nano štít.

Jak to funguje?

Základními funkčními prvky nátěrové technologie FN NANO® jsou mikroskopické krystalky polovodiče oxidu titaničitého (TiO2) a fyzikální jev fotokatalýza, poháněný světlem.

Kouzlo účinku je v pojivu, které vytlačí nano krystalky oxidu titaničitého na povrch. Ty jsou pak připraveny, s pomocí fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza, likvidovat a rozkládat všechny mikroorganismy, které se dotknou jejich povrchu. Jedná se pouze o využití a zrychlení přirozeného procesu, který se běžně v přírodě odehrává.

Energie světla, která dopadá na mikro krystalky polovodiče TiO2 vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení v kombinaci s kyslíkem rozkládá molekuly organických látek až na molekuly oxidu uhličitého a molekuly vody.

Technologie funkčních nátěrů FN NANO® využívá specifických vlastností vysokého povrchu mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů (nm) a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

Co je cílem?

  • účinná dlouhodobá ochrana fasády proti usazování mikroorganismů, které pak způsobují její černání anebo zelenání
  • aktivní samočištění povrchu, dlouhodobá obrana proti usazování sazí a další atmosférické špíny
  • udržení barevného vzhledu pastelových odstínů barev
  • dokonalá ochrana podkladu proti degradujícímu působení UV záření
  • ochlazení povrchu – sníží se náklady na používání klimatizace a dochází k menšímu zahřívání měst v letním období
  • minimalizace erozivních vlivů – prodloužení dobrého stavu a životnosti zateplených fasád
  • v dlouhodobém horizontu úspora nákladů na opakující se mytí a revitalizaci fasád
  • zajištění odstraňování nebezpečných látek z ovzduší v lokalitě, kde je fasáda ošetřena – zlepšení životního prostředí

Opravdu to funguje?

V současné době je na trhu více produktů, které využívají oxid titaničitý (TiO2) jeho výše uvedené čistící vlastnosti. Fasády ošetřené těmito přípravky a nátěry vydrží déle čisté, ale garanci 10 let i více si jejich výrobci nemohou dovolit na tyto produkty dát. Důvodem je to, že je v těchto produktech TiO2 obsažen ve velmi malém množství a krystalky jsou obaleny pojivem, takže se jich na povrch dostane velmi málo, aby mohly dělat to, co přirozeně umí.

Nano nátěry technologie FN NANO® jsou vodnou suspenzí s vysokým obsahem TiO2 a na ošetřených površích vytváří dlouhodobě čistící ochranný nano štít. Garanci 10 let si výrobce může dovolit nejen díky různým českým, evropským i světovým certifikátům a osvědčením, ale i dlouholetou, více než patnáctiletou praxí.

Zdroj: https://www.komunalniekologie.cz/info/jak-zajistit-aby-obecni-fasady-zustaly-dlouhodobe-ciste-a-odolavaly-erozi