Reference – Zdravotní středisko Biocel Paskov

Místo: Zdravotní středisko Biocelu Paskov.
Ošetřeno: Stropy čekárny zdravotního střediska.
Důvod: Ochrana zaměstnanců a pacientů před bakteriemi, viry i škodlivinami z venkovního ovzduší, snížení možného dalšího nakažení v bakteriemi exponovaných prostorech.
Datum: záři 2013

Foto