Reference – Paskovský Zámek

Místo: Zámek Paskov.
Ošetřeno: Fasáda zámku.
Důvod: Ošetřená plocha fasády má samočisticí a antigraffiti efekt, zabrání zašpinění polutanty z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní. Takto ošetřené zdi paskovského zámku budou navíc i čistit vzduch od škodlivých imisí.
Datum:  říjen 2018