Vytvořte si doma bezpečnou karanténní místnost a chraňte tak svou rodinu, své blízké.  

Jestliže Vám nebo členovy vaší domácnosti lékař či hygienik nařídil karanténu, dle pokynu SZÚ(Statní zdravotní ústav) by měla dotyčná osoba zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měl by být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

 Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Jak ale zajistit snížení riziko přenosu nákazy na ostatní členy domácnosti?

Nabízíme Vám jednoduché řešení prostřednictvím české patentované nanotechnologie funkčních nátěrů FN®

Riziko přenosu nákazy vzduchem dokážeme již nyní dlouhodobě významně snížit nebo i zcela eliminovat a to bez použití chemie. Vytvoříte si tak doma svou vlastní bezpečnou karanténní místnost. 

Stačí jenom si ve Vašem domově vymalovat stropy naším fotokatalytickým funkčním nátěrem FN®3, případně jej nasvítit UVA světlem, pokud nemáte možnost přístupu denního světla a Vaše místnost se stane čistší a zdravější.

Budete mít tak doma zcela vysoce efektivníbezporuchovou, ekologickou, nehlučnou a ekonomicky úspornou čističku vzduchu, která vám významně sníží výskyt všech virů a bakterií včetně Koronaviru.

Jedná se o ekologické řešení – bez chemie, fungující na čistě fyzikálním efektu a jeho funkčnost je nevyčerpatelná. Fotokatalýza je vůči virům a bakteriím neselektivní. Tzn. že funguje na veškeré viry a bakterie bez rozdílů a viry nemůžou zmutovat.

Nyní máte čas se nad vším zamyslet, zhodnotit si priority a případně si třeba i vymalovat.

Aplikace je jednoduchá a zvládnout ji může každý klidně sám. Přesvědčte se zde na videu – není nač čekat:  FN NANO APLIKACE- INTERIÉR 

A ochrana rodiny a svých blízkých je zase o něco jednoduší.