Za 8 let, pouhých 12 panelů vyčistilo 15 mld m³ vzduchu

To je takový objem vzduchu, který za rok potřebuje k dýchání 425 000 lidí.

Je zde řeč o malé části protihlukové barrandovské bariéry, která je umístěna na velmi frekventovaném místě v blízkosti křižovatky, kde denně projede cca 30 tisíc automobilů.

Tato část stěny byla před osmi lety natřena speciálním ochranným fotokatalytickým nano nátěrem FN NANO®. Díky němu se na ošetřených stěnách neusazuje špína a je tak stále vidět velký rozdíl oproti neošetřené ploše.

Stěna zůstává stále funkční a čistá, protože tato česká patentovaná technologie FN NANO® vytváří pomocí fotokatalýzy vysoce účinný bezúdržbový povrch, který brání zašpinění povrchů staveb s ohledem na maximální ochranu investic v dlouhodobém horizontu. Dalším významným benefitem je velmi efektivní čistění ovzduší od emisí a škodlivin.

Imisní mapa ČHMÚ této lokality ukazuje hodnotu znečištění 49,8 μg/m3, to znamená, že jsou zde dlouhodobě překračovány limity NOx, které jsou stanoveny maximálně na 40 μg/m3.

Vyskytují se zde látky, které ohrožují naše zdraví a usazují se nám v plicích, ale i na stěnách budov a dalších staveb, které se stávají nevzhlednými. Takto špinavé stavby jsou pro majitele jen další finanční zátěží, pokud je chtějí udržovat v čistém stavu.

Tato část stěny čistí takový objem vzduchu, který za rok potřebuje k dýchání 425 000 lidí.  Chytrá stěna zlikvidovala za 8 let výfukové zplodiny vytvořené nájezdem automobilů ve výši přibližně 5 500 000 km.

Dnes již máme akreditovaným měřením ověřeno, že technologie FN NANO® dokáže velmi účinně ze vzduchu odbourávat oxidy dusíku (NOx) a jedovaté látky, které vznikají spalováním, a další pro zdraví nebezpečné organické těkavé látky (VOC) i přízemní ozón, který přeměňuje na kyslík.

Nano nátěry navíc odráží solární záření s účinností až 80 % a snižují tak zahřívání povrchu o 20 až 30 %.

V podmínkách globálního oteplování tak pomáhají v létě ochlazovat města. Fotokatalytický efekt je permanentní, nevyčerpatelný a neslábne s časem. Všechny ochranné funkce jsou zachovány po celou existenci nátěrové vrstvy.

Jedná se o nejúčinnější technologii svého druhu na světě. Povrchy staveb tak snadno můžeme přeměnit v čističky ovzduší.

FN NANO® – SMART technologie 21. století pro města i pro život.

Klikněte zde pro přidání vlastního textu