V mateřské škole v Paskově čistí vzduch od mikroorganismů a znečistěného ovzduší fotokatalyticky

15. 05. 2013  10:45
V mateřské škole v Paskově jsou děti a personál chráněni proti přenosu infekcí a proti škodlivým látkám ze znečistěného ovzduší ostravského regionu funkčními nátěry PROTECTAM FN® s fotokatalytickým efektem. Nátěry aplikoval ve školce regionální obchodní partner Advanced Materials-JTJ – společnost Nano4people na stropy místností. Efekt nátěrů byl po deseti dnech od jejich nanesení měřen Zdravotním ústavem v Ostravě s následujícím výsledkem:
•    koncentrace mikroorganismů poklesla v ošetřených místnostech o 32 %,
•    na zdech ošetřených nátěry nebyly zjištěny mikroorganismy žádné – došlo tedy k jejich poklesu o 100 %.
Podle vyjádření ředitelky školky Libuše Klimundové se efekt nátěrů projevil ve snížení nemocnosti dětí: V únoru 2013 byl zjištěn průměr docházky ještě 13,2 %, ale již v březnu 2013 docházka dětí stoupla o 31,8 %. A to zrovna probíhala chřipková epidemie v našem MS kraji.
Opakované malování, které musí školka podle vyhlášky provádět každé 2 roky, se prodlužuje po aplikaci FN® nátěru až na dobu 7 let.