Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje

září 2013
Firma Nano4people byla přihlášená do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Cílem této soutěže je podpořit inovační podnikání na území Moravskoslezského kraje a propagovat firmy, které přicházejí s inovovanými produkty a službami, jež v konečném důsledku posilují konkurenceschopnost kraje.
Hodnotit se budou inovace výrobků, technologií a služeb , přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech. Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, což si myslíme, že pro náš region přinášíme.