PORG Ostrava Vítkovice, ZŠ a gymnázium

září 2013
Dalším, z námi ošetřených objektů, který využívá na ochranu zdraví svých děti multifunkční antibakteriální nátěry, je ZŠ a gymnázium PORG Ostrava Vítkovice. Pro aplikaci této nanotechnologie se rozhodli sami rodiče dětí, které tuto školu navštěvují. Aplikaci si rodiče také sami i zafinancovali. Za všechny dětí jim za toto patří dík.