Institut Environmentálních technologií – nové výzkumné centrum VŠB Ostrava, ošetřeno multifunkčními nátěry FN s TiO₂

prosinec 2013

V prosinci jsme uspěli ve výběrovém řízení a byli vybráni, jako realizační firma na ošetření prostor nového výzkumného centra-institutu environmentálních technologií na VŠB v Ostravě. Speciální ošetření laboratoří anaerobní digesce multifunkčním nátěrem FN, bude zajišťovat odbourávání charakteristických pachů z bakterií.