Soutěž Česká Inovace

listopad 2013
Firma Nano4people, spolu s přední nanotechnologickou společností Advanced Materials, byli společně přihlášení do prestižní soutěže Česká inovace. Soutěž je zaměřena na ty, kteří chtějí prosadit svůj nápad na trhu a získat pro něj maximální podporu. Cílem této soutěže je orientace především na praktickou podporu komerčního uplatnění daného nápadů, který tím naplňuje termín výrazu inovace a v konečném důsledku posiluje i konkurenceschopnost firem.

Hodnocení bude nezávislou odbornou porotou na základě definované sady kritérií spadajících do tří základních oblastí:
1. Míra inovativnosti
Rozsah změny dosažené inovací, míra “odvahy” při prosazení inovace a její udržitelnost.
2. Kreativita
Unikátnost inovace pro uživatele, zavádění nových přístupů, technologií, atraktivita.
3. Podnikatelský duch
Podnikatelský záměr (v případě veřejné správy prospěšnost pro obyvatele, míra úspor pro veřejnou správu) a jeho realizovatelnost, financovatelnost, branding.

Vítězové budou vyhlášeni na Festivalu Česká inovace 14. března 2014 v Národní technické knihovně v Praze. Soutěž Česká inovace se orientuje především na praktickou podporu komerčního uplatnění nápadů.