Vysoce účinná technologie proti šíření infekce koronaviru COVID-19 a všech ostatních virových a bakteriálních infekcí!

.

.

Všechny funkční nátěry FN® ,které dodáváme na trh vykazují mimořádně silný antimikrobiální účinek založený na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy. Pro permanentní ochranu proti šíření nebezpečných virových a bakteriálních nákaz jsme vyvinuli speciální přípravek – funkční nátěr FN®1 BioMax, který kombinuje chemický desinfekční efekt registrované biocidní látky s antimikrobiálním působením anorganické nátěrové vrstvy na základě fyzikálního efektu fotokatalýzy. Proti choroboplodným zárodkům, které se zachytí na nátěrové vrstvě FN-NANO je touto cestou veden zničující dvojí (chemický a fyzikální) úder, který je spolehlivě, permanentně a dlouhodobě likviduje.

.

.

.

.

Chemická biocidní funkce nátěrové vrstvy účinně zabíjí viry a bakterie bez ohledu, zda na ni dopadá světlo nebo ne.

Antimikrobiální funkce založená na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy se spouští s vysokou účinností vždy, když na nátěrovou vrstvu dopadá ultrafialová složka denního světla.
Tím zvýší celkový antivirový a antibakteriální efekt na úroveň, která není dosažitelná jinými prostředky.

Celkovou antimikrobiální (tj. i antivirovou) účinnost působení lze snadno znásobit tím, že se při větrání v místnostech minimálně dvakrát denně otevřou na dobu 10 – 15 min. okna a do místností se vpustí denní světlo. To obsahuje více než dostatečné množství ultrafialového záření.

Pokud jsou v místnosti velká okna, propouštějí do místnosti dostatek UV záření i bez nutnosti otevírání. V místnostech, kde nejsou okna, nebo jimi proniká menší množství denního světla, je možno využít k aktivizaci fyzikální antimikrobiální funkce umělý zdroj UV záření (doporučená vlnová délka: 365 nm). K využití umělého zdroje UV záření Vám rádi poskytneme odbornou radu a dodáme ověřené světelné zdroje.

.

– OCHRANA  PROTI  COVID-19  A  DALŠÍM  VIROVÝM  A  BAKTERIÁLNÍM  INFEKCÍM  S  VYUŽITÍM OSTATNÍCH  PRODUKTŮ  FN®
– OVĚŘENÁ  VYSOKÁ  ANTIMIKROBIÁLNÍ  ÚČINNOST
– SOULAD  S  LEGISLATIVNÍMI  POŽADAVKY
– CERTIFIKACE  FOTOKATALYTICKÉ  FUNKČNOSTI A ÚČINNOSTI

.