Reference – PORG Gymnázium

Místo: PORG Ostrava Vítkovice, ZŠ a gymnázium.
Ošetřeno: Stropy třídy.
Důvod: Ochrana dětí před bakteriemi, viry i škodlivinami z venkovního ovzduší,snížení nemocnosti dětí ve třídě.
Datum:  červenec 2013