Reference – PORG Gymnázium

Místo: PORG Ostrava Vítkovice, ZŠ a gymnázium
Ošetřeno: Stropy třídy
Důvod: Ochrana dětí před bakteriemi, viry i škodlivinami z venkovního ovzduší,snížení nemocnosti dětí ve třídě