Reference – BIC Ostrava

Místo: BIC Ostrava (Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor).
Ošetřeno: Stropy kanceláří.
Důvod: Ochrana personálu před bakteriemi a viry, snížení možného dalšího nakažení škodlivinami z venkovního ovzduší.
Datum: září 2013

Foto