Reference – BIC Ostrava

Místo: BIC Ostrava (Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor)
Ošetřeno: Stropy kanceláří
Důvod: Ochrana personálu před bakteriemi a viry, snížení možného dalšího nakažení škodlivinami z venkovního ovzduší

Foto