Zdravější prostředí s antibakteriálním fotokatalytickým nano nátěrem

Společnost FN-NANO s.r.o. představuje patentovanou technologii nano nátěrů využívajících fotokatalýzu pro čištění vzduchu, odstraňování pachů, likvidaci virů a bakterií a snadnější údržbu povrchů. Díky obsahu oxidu titaničitého dochází při fotokatalýze k rozkladu molekul organických látek, které se mění na oxid uhličitý a vodu. Na tiskové konferenci to řekl Jan Procházka, vědec, vynálezce a majitel společnosti FN-NANO s.r.o.

Výjimečnost technologie spočívá ve využívání specifických vlastností vysokého povrchu mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů. Vysoká účinnost nanonátěrů je dána použitím speciálního patentovaného pojiva, které je prostupné pro vzduch a dokáže nanokrystalky TiO2 propojit na svém povrchu tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a plnily svoje čisticí funkce. Společnost uvádí, že 1 m2 funkčního povrchu opatřeného nátěrem v sobě obsahuje cca 500 m2 využitelné plochy nanokrystalů fotokatalyzátoru.

Tento efekt je navíc nevyčerpatelný, protože se oxid titaničitý na fotokatalytické reakci podílí jen jako katalyzátor a nespotřebovává se. Popisované účinky jsou proto velmi dlouhodobé. Fotokatalyzátor TiO2 absorbuje světelnou energii UV záření. Na povrchu vzniká silný oxidační efekt díky volným elektronům a elektronovým dírám. Účinně se rozkládají nečistoty, jako jsou saze, olej apod. a také bakterie, viry, řasy, plísně a houby. Speciální studie prokázala účinnost i v likvidaci koronavirů.

Společnost FN-NANO s.r.o. uvádí, že při jediném kontaktu vzdušné masy s fotokatalytickým povrchem nátěrové vrstvy dochází v průměru k odbourání 30–50 % rozložitelných polutantů. Údaj společnost prokázala testy nezávislých analytických pracovišť v ČR i zahraničí. Tento parametr je pro funkci čištění vzduchu klíčový a zaručuje účinné čištění vzduchu v interiérech. Účinnost čisticího efektu je přímo úměrná množství světelné energie dopadající na plochu.

Fotokatalytický nano nátěr se uplatní i v exteriérech. Použít jej lze na ochranu fasád, ale i soch, pomníků z kamene, betonu i dřeva před usazováním nečistot, napadením plísněmi, řasami, mechy a lišejníky. V neposlední řadě usnadňuje odstraňování graffiti.

Tyto a další informace zazněly na tiskové konferenci, více se můžete dozvědět ve videoreportáži.

zdroj:https://stavba.tzb-info.cz/stavebni-chemie/22447-zdravejsi-prostredi-s-antibakterialnim-fotokatalytickym-nano-naterem