Zámek Paskov – Atrium

červenec 2014

Ošetření fasády historické budovy – Paskovského zámku

Ošetřená plocha fasády atria má samočisticí a antigraffiti efekt, zabrání zašpinění polutanty z ovzduší, zamezí růstu řas a plísní, které se zachycuji na vnějším povrchu stavebních materiálů. Díky těmto funkčním vlastnostem se docílí a zachovává čistý vzhled ošetřeného povrchu a také se významně prodlouží životnost restaurátorských zásahů. Takto ošetřené zdi paskovského zámku budou navíc i čistit vzduch od škodlivých imisí. Každý ošetřeny 1 m2 dokáže za rok vyčistit tolik vzduchu, kolik je spotřeba 273 lidí ročně.

Původní tvrz pocházející z 15. století byla postavena v Paskově uprostřed tehdejší osady. Byla renesančně upravena a v 17. století přebudována v raně barokní čtyřkřídlový zámek. Poslední úpravy a přístavba velice krásné kaple proběhly v letech 1913 – 1914.