Základní škola Korunovační, Praha 7

srpen 2015

Prvnáčci nastoupí po prázdninách do třídy, kterou jsme ošetřili antibakteriálním nátěrem Protectam a bude nejmenším dětem čistit vzduch od škodlivin z automobilové dopravy. Třída se nachází v přízemí a je zatížena silnou autodopravou na ulici Korunovační.