Vizionář 2015 – za Nanočističku vzduchu poháněnou světlem