Rodinný dům, Odry

červen 2016

Aby zdi rodinného domu měly krásný čistý vzhled a neporůstaly mechem, zelenou řasou a plísní, nechali majitelé rodinného domu v Odrách ošetřit svůj dům, antibakteriální nátěrem Protectam.