Reference – Bytové domy, Praha 3

Místo: Bytové domy, Praha 3
Ošetřeno:
Důvod: Revitalizace bytových domů v městské části Praha 3.

Únor 2016
Instalace nano desek na Olšanském náměstí v Praze 3.