PROTECTAM FN proti ptačí chřipce

22. 04. 2013  11:55
Nový zmutovaný vir ptačí chřipky hrozí !
Není otázkou, zda smrtící chřipková epidemie vypukne, ale kdy vypukne a zda se proti ní budeme umět chránit.
Nejnovější informace z Číny uvádějí, že nový virus ptačí chřipky H7N9 napadl již 102 lidí a 20 z nich usmrtil. Stále více rostou obavy, že nový virus bude schopen přímého přenosu z člověka na člověka ve formě kapénkové nákazy. Obavy vědců z vypuknutí pandemie vyplývají z přirozené schopnosti chřipkového viru rychle mutovat.

Tak mohou vzniknout jeho nové kmeny, na něž není imunitní systém většiny lidí připraven. V dnešních podmínkách masové globální přepravy lidí se pak nákaza může bleskové rozšířit po celé planetě. Riziko vypuknutí a šíření smrtících nákaz, s nimiž si imunitní systém většiny lidí neumí poradit a proti nimž v současnosti neexistují účinné léky, dále zvyšují výzkum a genetické experimenty s viry a bakteriemi, které mohou uniknout do okolního prostředí buď v důsledku selhání bezpečnostních opatření v laboratořích, nebo jako nástroj teroristického útoku.
Jednou z možností, jak bránit rozšiřování nebezpečných mikroorganismů, včetně jakéhokoli kmene chřipky, je ošetření stěn a stropu místností funkčními nátěry PROTECTAM FN® (s fotokatalytickým efektem) a jejich nasvícení ultrafialovým světlem o vlnové délce 360 – 368 nm (UVA). Na nátěrem ošetřeném povrchu se vytvoří vysoce oxidační povrchová vrstva, která velmi účinně likviduje viry a bakterie, které s ní přijdou do styku. Mikroorganismy jsou na ní zabity a jejich pozůstatky jsou odstraněny tím, že se rozloží na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších neškodných minerálních látek. Na rozdíl od chemických biocidních prostředků si viry ani bakterie nejsou schopny vybudovat proti fotokatalytickému efektu odolnost!
Stěny a strop místnosti natřené FN® fungují jako účinná čistička vzduchu, která snižuje o desítky procent koncentrace mikroorganismů ve vzduchu a tím zmenšuje riziko přenosu kapénkových nákaz. V domácnostech a mateřských školách, kde je instalován systém snižování koncentrace mikroorganismů a čistění vzduchu, který je založen na využití funkčních nátěrů PROTECTAM FN®, došlo ke snížení četnosti respiračních onemocnění a zlepšil se zdravotní stav lidí, kteří v nich pobývají.