Nano4people, člen České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

V červnu, jsme se stali ustavujícími členy a spoluzakladateli České společností pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF). Ta vystupuje jako představitel tohoto „novodobého“ oboru, hájí jeho zájmy a zároveň tvoří autoritu, zaručující dodržování dohodnutých pravidel v oblasti fotokatalýzy, jak ve vztahu k zákazníkům, tak k orgánům státní správy. (ČSAF je složena z profesorů VŠ ,odborníků AV ČR, VÚ, a podniků, zabývajících se dlouhá léta problematikou fotokatalytické mineralizace)

Jako člen ČSAF budeme také přispívat k vytvoření podmínek, které usnadní orientaci v tomto oboru a podpoří jeho rozvoj. Na celém světě je takových společností pouze 6.

Je nám proto ctí, že jsme spolu s tak významnými osobnostmi naší země, zabývající se fotokatalýzou, mohli být u zrodu té sedmé na světě, naší české ČSAF.