NANO FASÁDA OCHLADÍ POVRCH STAVBY A UŠETŘÍ VAŠE PENÍZE

Věděli jste, že můžete ušetřit v letním období za nižší užívání klimatizace díky nanotechnologii FN NANO®

O této výhodě a o dalších benefitech se dozvíte v článku, který vyšel na webu novebydlení.cz

Všichni víme, že povrch světlých barev se tolik nezahřívá. Novinkou pro nás ale je, že existuje nátěr, který fasádu nejen dlouhodobě ochrání a udrží čistou, ale jeho povrch odráží zpět do vesmíru tepelné i solární záření.

S nano nátěrem technologie FN NANO® si můžete vytvořit s klidným svědomím i bílou fasádu, která zůstane dlouhodobě čistá a zároveň bude její povrch v letním období chladnější. To se významně projeví na komfortnosti bydlení i na Vašich nižších výdajích za užívání klimatizace.

Funkce samočistícího nátěru jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Ochranný nátěr FN NANO® využívá energii Slunce, kterou převádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky.

Fyzikální jev se nedá zpochybnit a díky němu lze pochopit, proč jsou povrchy dlouhodobě čisté. Ale jak je to s tou chladnější fasádou? Odpověď jsme našli v USA, kde byly prováděny testy nano nátěru technologie FN NANO® a zde je výsledek:

Produkt FN NANO® získal CERTIFIKÁT COOL ROOF RATING COUNCIL

Cool Roof Rating Council je součástí U.S. Green Building Council (Americká rada pro zelené budovy), která podporuje udržitelnost při navrhování, výstavbě a provozu budov. Cool Roof Rating Council je nezisková organizace, která vyvíjí přesné a důvěryhodné metody pro hodnocení a označování radiačních vlastností střešních a vnějších stěnových výrobků.

Posuzovala produkt FN®2 technologie FN NANO® a jeho schopnost odrážet tepelné a solární záření.
Z uvedeného výsledku měření, testů a závěrečného potvrzení bylo vyhodnoceno, že nano nátěr FN®2 odráží téměř 80 % tepelné energie zpět do vesmíru. Pokles odrazivosti při stanovení akcelerovaného stárnutí za 3 roky je 16 %.

Proti každé tmavé ploše má technologie FN NANO® řešení. Bílé plochy s FN®2 zůstanou dlouhodobě čisté a pomohou zpět ochladit město. Tato technologie kombinuje ekologické i ekonomické efekty. V letním období nejen že ochlazuje města a čistí ovzduší od toxických látek, ale v takto ošetřených domech není nutno pouštět klimatizaci anebo jen ve velmi malé míře, což má za následek nemalou finanční úsporu.

Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti funkčních nátěrů FN NANO® si výrobce může dovolit poskytnout garanci na funkci dlouhodobě čistého vzhledu povrchů v délce trvání min. 10 let s tím, že jeho životnost lze odhadnout na několik dekád. Ochranná vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN NANO® zároveň účinně a dlouhodobě zamezuje růstu řas a plísní a v neposlední řadě plní environmentální funkci – čistí okolní vzduch od nebezpečných látek jako je benzo-a-pyrén, oxidy dusíku, ozón a některé skleníkové plyny.

Je to jednoduché, dlouhodobé a ekologické řešení.
I Vy si můžete vytvořit bezúdržbovou samočistící fasádu na Vašem domě. Budete mít desítky let čistou fasádu, a ještě dobrý pocit, že děláte něco pro své prostředí.
Více informací o této české patentované technologii naleznete na www.fn-nano.com

zdroj:

https://www.novebydleni.cz/clanek-NANO-FASADA-OCHLADI-POVRCH-STAVBY-A-USETRI-VASE-PENIZE-1074