Mezinárodní konference PHOTOCATALYSIS

září 2014

Zástupci rozvíjejícího se odvětví fotokatalytického průmyslu z celého světa se sešli v Praze
V budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského ČAV se ve dnech 3. a 4. září uskutečnila mezinárodní konference PHOTOCATALYSIS – Standardisation and Certification Assisting Commercialization.
Hlavním cílem konference byla výměna zkušeností a poznatků v oblasti praktického uplatňování, vývoje, výroby a komercializace fotokatalytických produktů. Zvláštní pozornost byla věnována otázkám testování, normalizace, standardizace a certifikace komerčních produktů na národní i mezinárodní úrovni. Hlavním pořadatelem akce byla Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu ve spolupráci s ÚFCH J. Heyrovského a Technickou univerzitou v Liberci.
Zasedání konference předcházelo společné zasedání Evropské fotokatalytické federace (EPF), Fotokatalytické průmyslové společnosti Japonska (PIAJ) a České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF). Zastoupené asociace projednaly otázky jejich vzájemné spolupráce v oblasti podpory komercializace fotokatalytických produktů. Před zahájením konference se také uskutečnilo generální zasedání Evropské fotokatalytické federace, na němž byla za člena této organizace přijata Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu.
Setkání se zúčastnilo mnoho zástupců firem, výzkumných institucí a organizací sdružujících subjekty rozvíjejícího se odvětví fotokatalytického průmyslu z České republiky, Japonska, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Španělska, Belgie a Rakouska.