Jak v Nemocnici sv. Alžběty využili plochu stropu k čištění vzduchu?

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je církevní poskytovatel následné lůžkové péče s rozšířenou rehabilitací.

FN NANO® je fotokatalytická technologie, která se aplikuje na strop místnosti, a ten pak s podporou aktivačního světla čistí vzduch v místnosti od pachů a dalších škodlivých látek.

Firma FN NANO oslovila Nemocnici sv. Alžběty s nabídkou této technologie. Ukázalo se, že tento dosud málo známý a netradiční způsob čištění vzduchu narazil na počáteční přirozenou nedůvěru i zde.

Klíčem k překonání prvotní nedůvěry byla demonstrace technologie v jednom nemocničním pokoji. Tam se zdarma předvádělo zařízení na čištění vzduchu, které nemá žádný filtr a využívá kontaktu proudícího vzduchu s povrchem ošetřeným technologii FN NANO®. Během následujících dvou týdnů se vedení nemocnice, personál i pacienti měli možnost přesvědčit, že tato technologie funguje.

To přesvědčilo vedení nemocnice k samotné aplikaci technologie FN NANO® do prvního pokoje. Hned po aplikaci bylo znát, že je ohromný rozdíl v pocitové kvalitě vzduchu, když svítí aktivační světlo a když je vypnuté. Personál nemocnice zažívá různé situace, kde poznává benefity této české inovativní technologie. Cílem vedení nemocnice je po tomto testovaní rozšiřovat přínos této technologie i do dalších prostor.

Plocha stropu pokoje tak slouží jako účinná čistička vzduchu a zároveň je tato plocha trvale chráněna před depozicí virů a bakterií. Díky sedmileté záruce na funkčnost navíc není nutné provádět každoroční výmalbu. Pacienti v tomto pokoji jsou díky tomu více chráněni před přenosem nemocničních infekcí.

Společnost FN NANO nabízí každému zdarma vyzkoušení této technologie díky už zmiňovanému „bez filtrovému“ zařízení, které stačí zapojit do zásuvky a okamžitě pocítit rozdíl v dýchaném vzduchu. Následná aplikace už není loterie, ale zákazník přesně ví, co dostane. To platí obecně při jakémkoli pocitovém problému s dýchaným vzduchem nebo při objektivně zjištěném znečištění.

FN NANO neslibuje nikomu vzdušné zámky, ale pouze čistý vzduch všude tam, kde se podaří účinnost její technologie pomocí přenosného zařízení prakticky ověřit.