Česká technologie brání růstu pandemie a čistí vzduch za oceánem

Fotokatalytické nátěry umí zbavit vzduch bakterií a virů, včetně koronaviru a dokáží zbavit prostředí i dalších nebezpečných emisí. Této moderní technologii se paradoxně daří lépe za mořem než u nás.

V České republice je z mnoha důvodů, kterým se budeme věnovat v dalších článcích, technologie fotokatalytických nátěrů zatím nepříliš známá. Jak známo z historie, ke všem novátorům a vynálezcům se domovina chová macešsky. Snad nebude FN® NANO technologie podobný případ.

Technologie s pomocí světelné energie pomáhá čistit ovzduší od nebezpečných oxidů dusíku, mikroskopických prachových částic (PM2,5 a menších) obsahujících nebezpečné karcinogenní látky jako je např. benzo(a)pyrén.

Podle výsledků nejnovějších studií si dokáží nanonátěry s pomocí fotokatalýzy velmi účinně poradit s bakteriemi, a především aktuálně dokáží zatočit s viry, koronavirus nevyjímaje.

Zatím co v České republice zatím není vůle, v USA již pochopili, co v této technologii je.

Příklady za oceánem

Vzdělávací centrum NEVADA PARTNERS Community Learning Center v USA, kde proběhla instalace fotokatalytického systému s FN® NANO ve všech vnitřních prostorech v rámci anti COVID programu dnes také úspěšně využívá FN® NANO technologii. Studentům i zaměstnancům se kromě snížení rizika přenosu nákazy radikálně vylepšila kvalita vzduchu.

V severní části Las Vegas na letišti fotokatalýza zajišťuje nejenom lepší sanitární podmínky, ale FN® NANO nátěry zde již tři roky efektivně odstraňují zplodiny z letadel i zápachy z místní pizzerie k maximální spokojenosti hostů, pilotů i vedení.

První FN® NANO realizace v USA proběhla v Renu na Gastroenterologické klinice, včetně oddělení patologie na slavný Super Bowl 2012 weekend a již devět let zde aktivní stropy v celé budově odstraňují zápachy a zlepšují prostředí.

Naopak nejmladší realizace ve velkém zdravotnickém zařízení, probíhá na etapy v MLK Jr. Community Hospital v Los Angeles.

Rozhodnutí využít zde tuto technologii přišlo po úspěšných testech. O výsledcích hovoří Vicepresident nemocnice Jonathan Westall.

Fotokatalytický systém FN® NANO byl s podporou českého konzulátu nainstalován i v prostorách optometrické kanceláře Eyes on Sheppard, North York v Torontu v Kanadě.

Dr. Kerry Salsberg, majitel oční kliniky Sheppard říká: „Jako poskytovatelé zdravotní péče máme odpovědnost za udržování bezpečného a hygienického prostředí pro naše pacienty, zaměstnance a lékaře. V Eyes on Sheppard jsme implementovali nejlepší čisticí a dezinfekční technologii ve své třídě, abychom zajistili návštěvníkům naší nové kliniky, že jsou chráněni a v bezpečí. Jsme potěšeni, že můžeme být jedním z prvních zdravotnických zařízení v Severní Americe, kteří aplikují nátěry FN NANO® k čištění vzduchu, který dýcháme, … “

Snížení rizika přenosu infekčních chorob lze dosáhnout prakticky všude i u Hollywoodské celebrity

Ve světě uznávaná technologie FN® NANO pochází z České republiky a právem přitahuje pozornost i známých osobností, jako je slavný televizní kuchař Stephan Kalt. V jeho Hollywoodské restauraci Spartina se scházejí na večeři filmové hvězdy a dnes je zde chrání technologie FN® NANO, která je co se týká účinnosti, aplikovatelnosti a bezpečnosti také světovou hvězdou. Tento slavný kuchař si především pochvaluje, že z kuchyně nejsou cítit pachy do restaurace.

Mistr světa v boxu se stará o to, jak vyboxovat COVID ze svých fitness center

Podobně mnohonásobný mistr světa v boxu Oscar De La Hoya instaloval FN® NANO technologii do svého fit centra, aby poskytl sportovcům vyšší bezpečnost a lepší prostředí a říká:

„V mé tělocvičně je nejdůležitější důraz na bezpečnost. Nosíme pokrývky hlavy, šálky, náustky a bezpečné obaly na ruce, abychom chránili naše těla před údery. Dnes bojujeme s neviditelným protivníkem (COVID). Odpověď jsem hledal všude a řešením je FN® NANO technologie, která vyřazuje viry, plísně a bakterie při kontaktu. Jsem hrdý na to, že mohu říci, že moje tělocvična je chráněna technologií FN® NANO“.

Fotokatalytické nátěry FN® NANO slouží lidem po celém světě

Tato ekologická technologie, která využívá světelnou energii k čištění vzduchu od škodlivých VOC látek a alergenů, a pomáhá potlačovat šíření virových a bakteriálních infekcí má mnoho prvenství a získala mnoho českých i mezinárodních ocenění. Vysoká a dlouhodobá účinnost ji dělá superiorní v hlediska využití a byla ověřena mnoha akreditovanými laboratořemi, včetně českého SZÚ, ZUOVA, a dalších zdravotních úřadů, ÚFCH J. Heyrovského AVČR, VŠCHT, VŠB a mnoha dalších. Tyto fotokatalytické povrchy aktivované energií světla výrazně snižují riziko přenosu infekčních chorob, zvyšují hygienický standard prostředí a je tu bonus – navíc čistí vzduch. Jejich dlouhodobá účinnost je ověřena nejenom laboratorními testy ve zdravotních ústavech a akreditovaných laboratořích, ale i 13letou praxí ve školách, zdravotnických zařízeních i domácnostech.

Bezpečnost této technologie je jejím dalším atributem a vývoj produktů a testy jednotlivých vlastností, od nichž se bezpečnost odvíjí byly vynaloženy desítky milionů nejenom v zahraničí, ale i v České republice. FN® NANO technologie odstraňuje ze vzduchu a ze svého povrchu jedovaté patogeny, ale sama do prostředí nic neuvolňuje. Její přínosy pro ochranu lidského zdraví ať už před viry a bakteriemi, exhaláty a znečištěným vzduchem, či jinými patogeny jsou zásadní, protože je nelze takto šetrně dosáhnout jinými způsoby.

FN® NANO nátěry splňují z hlediska bezpečného použití všechny evropské, kanadské, americké a další normy a z hlediska bezpečnosti jsou v souladu s legislativou kdekoli na světě, včetně pravděpodobně nejtvrdšího zákona, známého jako „California Proposition 65“, která bere již v úvahu i nejnovější CLP změny v EU legislativě ohledně oxidu titaničitého a jeho zařazení do kategorie karcinogenů 2, tedy látky s podezřením na karcinogenitu respirační cestou (prach). Tento certifikát potvrzuje výsledky praxe i odborných testů, které se prováděly v České republice a dalších státech – technologie FN® NANO je naprosto bezpečná pro lidské zdraví a neuvolňuje do prostředí žádné škodlivé látky.

Většina nátěrů FN® NANO je inertní a obsahují pouze neškodné minerální látky a fotokatalyzátor. Ochranné nátěry na fasády obsahující i chemické přípravky jsou řádně registrovány a podobně antibakteriální hybridní nátěr pro nemocnice, který obsahuje biocidní přípravek, aby fungoval v nemocnicích i bez světla je řádně registrován jako biocid.

Naše děti nastoupí v září do školy a kvalita prostředí školních zařízení, kam je budeme posílat by měla odpovídat vážnosti situace a novým bezpečnostním požadavkům. Technologie, poskytující obranné mechanismy proti virům máme. Čím dříve začneme, tím je větší naše šance zabránit epidemiím či další pandemii.