Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

únor 2015

Nano4people, člen Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Asociace byla založena 12 českými nanotechnologickými firmami v listopadu 2014 na půdě agentury CzechInvest. Tato organizace reprezentuje zájmy českých firem v tomto oboru na národní i evropské úrovni, a to v obchodní, výzkumné i vzdělávací sféře.  Asociace chce v budoucnosti především stavět na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě, a šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti.  Zaměřuje se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou.