Reference – VŠB Ostrava a Institut ET

Místo: Vysoká škola báňská, Ostrava Poruba
Ošetřeno: Laboratoře Institutu environmentálních technologií
Důvod: Ochrana personálu před výrazným pachem v laboratořích Institutu environmentálních technologií

Foto