Reference – MŠ VŠB TU Ostrava

Místo: MŠ VŠB – TÚ Ostrava
Ošetřeno: Stropy tříd mateřské školy
Důvod: Snížení mikroorganismů i škodlivých látek, které do vzduchu místností pronikají také ze silně znečistěného ovzduší Ostravska – snížení nemocnosti a dětí